Tillitsvalgtarbeid

Jeg er tillitsvalgt og har blitt bedt om å være med i et jobbintervju. Hva er min rolle her?

JUNI, 2020

SVAR:

Tillitsvalgte skal være med i ansettelsesprosesser, men det er ikke nedfelt noe sted at de skal være med i jobbintervjuer eller hvilken rolle de har der. Du kan gi rektor råd, men det viktigste du skal tenke på, er at du ikke skal ha noe ansvar for hvem som blir ansatt, og at du som tillitsvalgt representerer alle ansatte, ikke bare Norsk Lektorlag.

I prinsippet skal du passe på at rektor ikke spør om ting som er ulovlig å spørre om, som religion, seksuell preferanse, men også fagforeningstilhørighet. Derfor skal du ikke foretrekke en kandidat bare fordi det er et lektorlagsmedlem. Du kan imidlertid forsøke å få rektor til å legge vekt på formell kompetanse og å ansette så mange lektorer som mulig.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler