Tillitsvalgtarbeid

Hvordan skal jeg som tillitsvalgt forholde meg til arbeidsgiver ved en streik?

MAI, 2024

SVAR:

Dersom Akademikerne og Norsk Lektorlag går i streik, skal tillitsvalgte i det tariffområdet som er i streik, kutte all vanlig kontakt med sin lokale arbeidsgiver. Tillitsvalgte skal kun være i kontakt om saker som direkte angår streiken. Alle andre saker bør derfor utsettes til etter streiken er ferdig. 

Det kan gjøres unntak for arbeid knyttet til arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud.   

Dette gjelder også hvis Norsk Lektorlag er alene i streik uten de andre organisasjonene i Akademikerne. Tillitsvalgte skal kutte all vanlig kontakt med arbeidsgiver. 

Er du tillitsvalgt i et annet tariffområde enn der det er streik, skal du forholde deg til arbeidsgiver som vanlig.

Akademikerne og Norsk Lektorlag ikke i streik 

Om Akademikerne og Norsk Lektorlag ikke er i streik, men andre hovedsammenslutninger er det, skal ikke vanlig kontakt med arbeidsgiver kuttes. Vi ønsker likevel at våre tillitsvalgte viser solidaritet og begrenser kontakten så mye som mulig. Be gjerne om at planlagte møter og aktuelle saker utsettes til dine kollegaer er tilbake på jobb.    

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler