Tillitsvalgtarbeid

Hvordan skal jeg som tillitsvalgt forholde meg til arbeidsgiver ved en streik?

MAI, 2021

SVAR:

Hvordan du som tillitsvalgt skal forholde deg til arbeidsgiver under streik, kommer an på hvem som streiker.

Akademikerne og/eller Norsk Lektorlag i streik 

Dersom Akademikerne og Norsk Lektorlag går i streik, skal tillitsvalgte kutte all vanlig kontakt med sin lokale arbeidsgiver, og kun være i kontakt om saker som direkte angår streiken. Alle andre saker bør derfor utsettes til etter streiken er ferdig. Samtidig kan det gjøres unntak for arbeid knyttet til arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud.   

Dette gjelder også hvis Norsk Lektorlag er alene i streik uten de andre organisasjonene i Akademikerne. Tillitsvalgte skal kutte all vanlig kontakt med arbeidsgiver. 

Akademikerne og Norsk Lektorlag ikke i streik 

Om Akademikerne og Norsk Lektorlag ikke er i streik, men andre hovedsammenslutninger er det, skal ikke vanlig kontakt med arbeidsgiver kuttes. Vi ønsker likevel at alle våre tillitsvalgte viser solidaritet og begrenser kontakten så mye som mulig. Be gjerne om at planlagte møter og aktuelle saker utsettes til dine kollegaer er tilbake på jobb.    

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler