Streik

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Streik

SVAR:

I 2022 er alle de tre forbundene som primært organiserer undervisningspersonale, i streik og har medlemmer som er tatt ut i streik.

Norsk Lektorlag oppfordrer alle våre medlemmer til å være solidariske med alle kollegaer som er i streik, både på egen skole og ved andre skoler. Ikke bidra til hendelser som kan være streikebryteri, og vis støtte til de som står streikevakt.

Les mer
Streik

SVAR:
Dersom dine kollegaer er tatt ut i streik, men du ikke er det, skal du jobbe som vanlig med dine normale arbeidsoppgaver. Alle oppsatte arbeidsplaner skal følges.

Du skal ikke ta over arbeidet til noen av kollegaene dine som streiker, og du skal heller ikke pålegges dette av arbeidsgiver. Dersom det likevel skjer, vil det være streikebryteri. Norsk Lektorlag vil i så fall reagere sterkt.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, er du ikke dekket av arbeidsgivers vanlige yrkesskadeforsikring. Du er derimot dekket av en egen streikeforsikring gjennom Norsk Lektorlag.

Den gir tilsvarende rettigheter som din vanlige yrkesskadeforsikring, slik at du er dekket på vanlig måte dersom det skulle skje noe i løpet av streiken. 

Våre medlemmer som ikke er tatt ut i streik, er dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring på vanlig måte.

Les mer
Streik

SVAR:

Når du er tatt ut i streik, stanser arbeidsgiver lønn fra og med første streikedag. Norsk Lektorlag dekker dette ved å betale ut streikebidrag til våre medlemmer som er tatt ut i streik.

Streikebidraget er skattefritt, og skal derfor være tilnærmet normal netto lønn. Målsetningen er at ingen av våre medlemmer skal settes tilbake økonomisk.

For at Norsk Lektorlag skal kunne betale riktig streikebidrag, trenger vi kontoopplysninger og kopi av lønnslipp. Alle som er tatt ut i streik får tilsendt mer informasjon om dette. 

Les mer
Streik
SVAR:

Ta kontakt med din leder og avtal hvordan situasjonen skal løses. Som utgangspunkt skal medlemmer som ikke er i streik, jobbe som normalt.

Hvis du må være hjemme med barn på grunn av streik og ikke kan undervise, må løsningene finnes lokalt. Dette fordi spørsmålet ikke er direkte regulert i lov eller tariffavtale.

Du kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn etter HTA § 14 i KS og Personalreglementet § 7 d) i Oslo kommune. Alternativt kan man be om ulønnet permisjon, ta ut feriedager eller avvikle avspasering.

Se også spørsmål som handler om tillitsvalgt og streikesituasjonen (len

Les mer
Permittering
SVAR:

Det er strenge regler for når arbeidsgiver kan gå til permittering ved streik, og derfor skjer det sjeldent i utdanningssektoren.

Dersom du skal bli lovlig permittert, må arbeidsgiver ikke ha fornuftig arbeid som du kan gjøre. Varsel om mulig permittering skal i tillegg gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker minst 14 dager i forkant.

Hvis du faktisk blir permittert, vil bortfallet av lønn i de fleste tilfeller dekkes av NAV. De som ikke har rett til slike ytelser, vil kunne få dekket tapet direkte fra Norsk Lektorlag.  

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet om du mottar varsel om permittering:Tlf. 24 50 15 00Epost: post@norsklektorla

Les mer
Streik

SVAR:

Nei, standpunktkarakter kan ikke fremskyndes for å unngå en streik. Oppsatte arbeidsplaner skal følges, og det er derfor ikke anledning til å gjøre slike endringer. Det vil være streikebryteri.

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei. Om rektor setter mellomledere til å gjøre de streikendes oppgaver, er dette streikebryteri .

Les mer
Tillitsvalgt og streik
SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er den klare hovedregelen, og unntak for digital undervisning skal kun gis der hensyn til smittevern gjør det nødvendig. For eksempel på grunn av karantene hos elever og ansatte eller rødt nivå på skolen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole likevel legger opp til digital undervisning, som ikke er begrunnet i smittevern.

NB: Vær oppmerksom på at det i den pågående streiken kan være avtalt lokale særordninger om smittevernhensyn mellom arbeidsgiver og den lokale

Les mer
Tillitsvalgt og streik

SVAR:

Nei, oppsatte arbeidsplaner skal følges. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å endre disse. Det vil kunne være streikebryteri.

Alle medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal derfor arbeid som vanlig i henhold til sin vanlige arbeidsplan.  

Les mer

Mest leste artikler