Tillitsvalgtarbeid

Jeg er tillitsvalgt og synes det er vanskelig å ta medlemmets parti i en konflikt på arbeidsplassen. Hva gjør jeg?

JUNI, 2020

Et av våre medlemmer er i en konflikt med arbeidsgiver og ber meg om å være med i møte med rektor. Jeg synes medlemmet har agert feil i henhold til reglene og synes det er vanskelig å ta medlemmets parti. Hva gjør jeg?

SVAR:

Det å være tillitsvalgt betyr ikke at man alltid må ta medlemmenes parti. Dersom du mener at medlemmets handlinger strider imot regler og at rektor har rett, bør du realitetsorientere medlemmet. Du skal selvsagt være støttende og lyttende overfor medlemmet, men du bør også gi råd om at vedkommende bør innse at rektor har rett og gi uttrykk for det. Dersom denne saken er veldig vanskelig, kan du ringe oss og vi vil gi deg konkrete råd i saken. (Telefon: 24 15 50 00, kontortid kl.09 til 15.)

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler