Lønnsoppgjør

Hva er lokale pottforhandlinger?

JUNI, 2024

SVAR:

Når lønnsoppgjøret er ferdig, kommer det som regel beskjed om hva den samlede lønnsøkningen blir og at man har satt av en viss prosent til «lokal pott».

Den lokale potten er en relativt liten del av lønnsveksten for undervisningspersonalet.

Det er din lokale tillitsvalgt som forhandler for deg.

Hvis du jobber i videregående skole, har du en hovedtillitsvalgt i fylket som forhandler på dine vegne.

Jobber du i grunnskolen i en kommune hvor Lektorlaget ikke har hovedtillitsvalgt, har du tre muligheter:

  1. Du kan ta kontakt med en tillitsvalgt fra en annen Akademiker-forening. Dette kan HR-avdelingen i din kommune hjelpe deg med. Du kan be en av disse om å forhandle på dine vegne. Akademikerne sentralt oppfordrer til et slikt lokalt samarbeid.  
  2. Du kan melde din interesse til oss om du ønsker å være forhandler og/eller tillitsvalgt. Er dere to eller flere medlemmer i din kommune, kan vi hjelpe dere med å gjennomføre et digitalt valg. Lektorlagets sekretariat vil gi dere bistand og dere vil få tilbud om kurs som dere har rett på fri med permisjon for å delta på. I august holder vi grunnkurs for nye tillitsvalgte og forhandlingskurs.
  3. Du kan forhandle på egne vegne. Det er ikke noe i avtaleverket som sier at man ikke kan forhandle selv. Vi anbefaler derfor at du tar direkte kontakt med din arbeidsgiver.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss