Tillitsvalgtarbeid

Hvilken taushetsplikt har tillitsvalgt i lokale forhandlinger?

MARS, 2023

SVAR:  

Som tillitsvalgt for Norsk Lektorlag skal du representere våre medlemmer overfor arbeidsgiver og på vegne av disse forhandle den enkeltes lønnskrav. Denne fullmakten til å forhandle innebærer konkret en fullmakt til å prioritere, fremme og forhandle kravene. Detaljerte opplysninger om den enkeltes lønn og arbeidsforhold skal selvsagt behandles fortrolig av deg som tillitsvalgt.

Dette gjelder altså lokale lønnsforhandlinger.

Taushetsplikt om dokumentasjon fra arbeidsgiver:
Som tillitsvalgt har du rett til nødvendig dokumentasjon for å kunne gjennomføre forhandlingene. Eksempler på nødvendig dokumentasjon kan være oversikt over lønnsmassen, oversikt over ansattes lønnsinnplassering, personalpolitiske dokumenter, handlingsplaner etc. Disse opplysningene skal behandles aktsomt.

Taushetsplikt om det som sies under forhandlingene:
Når forhandlingene er ferdige, er det arbeidsgiver som har plikt og ansvar til å informere om resultatet. Når resultatet er offentliggjort, er det ikke uvanlig at du får spørsmål fra medlemmene om begrunnelser, prioriteringer eller andre temaer fra forhandlingene. Husk at partene har taushetsplikt om det som skjer og sies under forhandlingene.

Under forhandlingene er det viktig med en åpenhet mellom partene, også når man diskuterer enkeltpersoner. Derfor må forhandlingspartene kunne være trygge på at det som sies, behandles konfidensielt. Det finnes ingen skriftlig regel for denne taushetsplikten, den går innunder det vi kaller «vanlig forhandlingsskikk». 

For å sikre at medlemmene i ettertid respekterer avgjørelsene du som tillitsvalgt må ta underveis i forhandlingene, er derfor en god prosess før forhandlingene viktig. Gi medlemmene informasjon på forhånd om:

  • hva lokale forhandlinger er
  • hvilke midler som er avsatt til fordeling
  • eventuelle prioriteringer fra arbeidsgivers side
  • hvordan et medlem kan sende inn krav gjennom deg som tillitsvalgt.

Ha gjerne et medlemsmøte. Det er også klokt å drøfte hvilke generelle prioriteringer Norsk Lektorlag bør gjøre lokalt. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler