Student og ny lektor

Hvilken lønn skal jeg ha som vikar når jeg fortsatt studerer? Har jeg krav på veiledning når jeg får jobb?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Ansiennitet

SVAR:

All tidligere arbeidserfaring fra du fylte 18 år vil kunne beregnes inn i lønnsansienniteten. Du har selv ansvar for å levere inn tilstrekkelig dokumentasjon slik at arbeidsgiver kan beregne ansienniteten din. En arbeidsattest vil være et eksempel på god nok dokumentasjon.

Du vil få lønn etter ansiennitet fra det tidspunktet du har levert inn dokumentasjonen. Pass derfor på å sende inn dokumentasjonen i god tid før du skal tiltre i jobben.

Les mer
Student og ny lektor

SVAR:

Ifølge hovedtariffavtalen i KS (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) har du rett på lektorlønn selv om du ikke har fullført PPU. Merk deg at du vil likevel få stillingskoden 7960 Undervisningsstilling uten godkjent utdanning.

Når du har fullført og bestått PPU, vil du få stillingskoden 7965 Lektor eller 7966 Lektor med tillegg avhengig av om du har 300 eller 360 studiepoeng.

Oslo kommune har en egen hovedtariffavtale, men har ikke samme reguleringen av de ulike stillingskodene som KS har. Vi erfarer at Oslo-skolen likevel i praksis følger de samme reglene som KS.

Les mer
Ansettelse

SVAR:

Det er både lovlig og vanlig at man som nyansatt får en prøvetid. Formålet med prøvetiden er å gi arbeidsgiver mulighet til å vurdere den ansattes tilpasning, dyktighet og pålitelighet. Det er ingen nedre grense for hvor kort prøvetid som kan avtales, men arbeidsmiljøloven setter en grense på maksimum seks måneder.

Dette innebærer at du i prøvetiden har et svakere stillingsvern hvis oppsigelsen er begrunnet i din tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

I prøvetiden får du også en kortere oppsigelsesfrist enn ellers.

Ifølge loven kan det avtales en oppsigelsesfrist på 14 dager som løper fra dato til dato.

Les mer
Student og ny lektor
SVAR:

Hvis dette er en undervisningsstilling i en kommunal eller fylkeskommunal skole utenfor Oslo, har du rett på å få redusert undervisningen med inntil 6 prosent fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Denne frigjorte tiden kan du bruke til for- og etterarbeid og faglig ajourføring, med mindre du og din leder blir enige om noe annet.

Du har også rett på strukturert veiledning de to første årene du er ansatt. Det skal settes av tid i din arbeidsplan for denne veiledningen.Les også «Veiledning – hva har du krav på?»Osloskolen har en annen tariffavtale og har dessverre ikke samme bestemmelser som

Les mer
Student og ny lektor

SVAR:

Når barnet er født, kan du søke om foreldrestipend fra Statens lånekasse. Dette kan du få i tillegg til foreldrepenger fra Nav mens du har permisjon fra utdanningen din.

Du kan også få mer lån og stipend fra Lånekassen når du er student og har barn. Gå inn på lanekassen.no for mer informasjon.

Les mer
Arbeidsforhold
SVAR:

Vi hører ofte om at studenter (eller andre) inngår en avtale som tilkallingsvikar eller en rammeavtale for en periode. I disse avtalene står det ofte at avtalen ikke er en arbeidsavtale, men at «avtalen er rammen om det enkelte midlertidige arbeidsforholdet (vikariat/ekstrahjelp) som avtales etter aml § 14-9».

Hovedregelen er avtaler skal holdes. Har man sagt ja til å ta vikartimer, må man stille opp til den avtalte timen og man skal få betalt for timen. Her er dokumentasjon viktig.

Men hva skjer hvis arbeidsgiver avlyser vikartimene? Vanligvis avhenger det av om timen avlyses på kort varsel eller i god tid. Om beskjed om avlysning blir gitt dagen før, så opplever vi at de fleste arbeidsgivere betaler for t

Les mer
Lønn
SVAR:

Hvis du er student og er vikar, er det vanlig at du blir plassert i stillingskoden 7960 Lærer uten godkjent utdanning og får lønn som fagarbeider. Fra 01.05.2023 (se side 18) tilsvarer dette en årslønn på 415.300 kroner uten tillegg for eventuell ansiennitet. Dette gjelder i KS-området, det vil si alle kommuner unntatt Oslo.

Studenter plasseres i denne stillingskoden fordi man som regel ikke har fullført faglig eller pedagogisk utdanning.

Det kan være aktuelt med en annen stillingskode dersom du har fullført annen utdanning tidligere. Du bør sende inn alt av attester og dokumentasjon for utdanning for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere stillingskoden din.

I KS-området (alle offentlige grunnskoler og v

Les mer

Mest leste artikler