Student og ny lektor

Jeg er nyutdannet lektor og har nettopp startet i jobb. Det er overveldende, og jeg kvier meg for å spørre om hjelp. Har dere noen råd?

FEBRUAR, 2024

SVAR:

Hvis dette er en undervisningsstilling i en kommunal eller fylkeskommunal skole utenfor Oslo, har du rett på å få redusert undervisningen med inntil 6 prosent fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Denne frigjorte tiden kan du bruke til for- og etterarbeid og faglig ajourføring, med mindre du og din leder blir enige om noe annet.

Du har også rett på strukturert veiledning de to første årene du er ansatt. Det skal settes av tid i din arbeidsplan for denne veiledningen.

Osloskolen har en annen tariffavtale og har dessverre ikke samme bestemmelser som KS.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler