Ansiennitet

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Arbeidsforhold
SVAR: 

Når du ansettes i en offentlig skole, skal arbeidsgiver beregne lønnsansienniteten din ut fra den dokumentasjonen du har levert. Ansiennitetsbestemmelsene er litt forskjellige ut fra hvor du er ansatt.  

Husk at du selv er ansvarlig for å levere dokumentasjon. Hvis du leverer inn dokumentasjon senere, slik at ansiennitetsberegningen endres, skal endringen gjøres etter at dokumentasjonen er framvist. 

Hvis stillingen din endres, du går over fra deltid til heltid eller fra midlertidig til fast stilling, beholder du ansienniteten.  Hvis du jobber i Oslo kommune gjelder disse bestemmelsene.Hvis du jobber i en annen kommune/fylkeskommune gjelder disse bestemmels

Les mer

Mest leste artikler