Livsfasetiltak

Kan juniorressurs (livsfasetiltak) erstattes med betaling?

MARS, 2023

SVAR:

Det er ikke anledning til å konvertere livsfasetiltak til en sum som utbetales for å kompensere for et tiltak som ikke er benyttet.

Ordningen med livsfasetiltak i arbeidstidsavtalen SFS 2213 skal gi nyutdannede ekstra tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen. Din leder kan ikke betale deg i stedet for å gi deg såkalt juniorressurs. Du skal få lettelser i undervisningen i ditt første arbeidsår. Den som har livsfasetiltak, skal dessuten ikke pålegges vikartimer og heller ikke inngå avtale om fast overtid. Man skal ha en reell lettelse i belastningen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler