Ansettelse

Har jeg som nyutdannet nyansatt krav på veiledning?

SEPTEMBER, 2020

SVAR:

Ja, enten du er fast eller midlertidig ansatt for å undervise i skolen, har du krav på strukturert veiledning de første to årene du er i jobb etter endt utdanning.

Veilederen din skal fortrinnsvis være en kollega med minst tre års erfaring som lærer, og ikke en i ledelsen, siden man som nyutdannet trygt skal kunne eksponere sin usikkerhet overfor veilederen sin. Veiledningen skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som tar utgangspunkt i dine behov som nyutdannet.

Det skal settes av tid i planen over arbeidstid på skolen for både deg og den som er veilederen din til å gjennomføre veiledningen. Veiledningen kan med fordel være en kombinasjon av planlagte møter og ad hoc-veiledning styrt av ditt løpende behov for noen å spørre med god samvittighet.

Har du som nyutdannet nyansatt ikke fått tilbud om veiledning, henvender du deg til nærmeste leder eller rektor og etterspør ordningen. Om det ikke fører frem, kontakter du din lokale tillitsvalgte eller Norsk Lektorlag sentralt.

Les også artikkelen «Veiledning – hva har du krav på?»

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler