Ansettelse

Kontrakten min inneholder et punkt om prøvetid på seks måneder. Er det lov, og hva innebærer det?

FEBRUAR, 2024

SVAR:

Det er både lovlig og vanlig at man som nyansatt får en prøvetid. Formålet med prøvetiden er å gi arbeidsgiver mulighet til å vurdere den ansattes tilpasning, dyktighet og pålitelighet. Det er ingen nedre grense for hvor kort prøvetid som kan avtales, men arbeidsmiljøloven setter en grense på maksimum seks måneder.

Dette innebærer at du i prøvetiden har et svakere stillingsvern hvis oppsigelsen er begrunnet i din tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

I prøvetiden får du også en kortere oppsigelsesfrist enn ellers.

Ifølge loven kan det avtales en oppsigelsesfrist på 14 dager som løper fra dato til dato.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler