Student og ny lektor

Jeg har en mastergrad og er midtveis i PPU-studiet. Har jeg krav på lektorlønn?

FEBRUAR, 2024

SVAR:

Ifølge hovedtariffavtalen i KS (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) har du rett på lektorlønn selv om du ikke har fullført PPU. Merk deg at du vil likevel få stillingskoden 7960 Undervisningsstilling uten godkjent utdanning.

Når du har fullført og bestått PPU, vil du få stillingskoden 7965 Lektor eller 7966 Lektor med tillegg avhengig av om du har 300 eller 360 studiepoeng.

Oslo kommune har en egen hovedtariffavtale, men har ikke samme reguleringen av de ulike stillingskodene som KS har. Vi erfarer at Oslo-skolen likevel i praksis følger de samme reglene som KS.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler