Arbeidsforhold

Skolen har avlyst vikartimene mine. Får jeg fortsatt betalt?

DESEMBER, 2023

SVAR:

Vi hører ofte om at studenter (eller andre) inngår en avtale som tilkallingsvikar eller en rammeavtale for en periode. I disse avtalene står det ofte at avtalen ikke er en arbeidsavtale, men at «avtalen er rammen om det enkelte midlertidige arbeidsforholdet (vikariat/ekstrahjelp) som avtales etter aml § 14-9».

Hovedregelen er avtaler skal holdes. Har man sagt ja til å ta vikartimer, må man stille opp til den avtalte timen og man skal få betalt for timen. Her er dokumentasjon viktig.

Men hva skjer hvis arbeidsgiver avlyser vikartimene? Vanligvis avhenger det av om timen avlyses på kort varsel eller i god tid. Om beskjed om avlysning blir gitt dagen før, så opplever vi at de fleste arbeidsgivere betaler for timen. Motsatt, dersom beskjed om avlysning blir gitt to til tre uker før timen skal holdes, opplever vi at arbeidsgivere ikke betaler for disse timene.

Etter arbeidsmiljøloven (§ 15-3) og hovedtariffavtalen (§ 3.2.3) gjelder imidlertid en oppsigelsesfrist på én måned for midlertidige avtaler. En avlysning er i realiteten en oppsigelse. Det betyr at kontrakten løper fra tidspunktet timene blir avlyst og en måned frem i tid. Selv om man ikke møter opp (noe som er naturlig når man skal være vikar i en time som blir avlyst), så har man krav på lønn for de vikartimene som er avtalt.

Dersom vikartimen din blir avlyst, kan du henvende deg til arbeidsgiver med krav om betaling. Om det ikke fører frem, ta kontakt med din tillitsvalgt for videre bistand

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler