Kompetansekrav

Jeg tar det femårige lektorprogrammet. Dersom jeg også tar 60 studiepoeng i et fag som ikke tilbys på skolen, blir jeg lektor med tilleggsutdanning?

JUNI, 2020

SVAR:

Kravet for å bli innplassert i stillingskoden lektor med tilleggsutdanning, er minst 360 studiepoeng inkludert mastergrad og PPU. Så lenge du har minst ett relevant undervisningsfag, er det uten betydning hva de resterende studiepoengene inneholder når du blir ansatt.

Dersom du tar videreutdanning etter at du er ansatt, er det imidlertid krav om at faget du tar, må være relevant for å endre stillingskode, derfor bør du ta en prat med arbeidsgiver før du går i gang med utdannelsen for å forsikre deg om at du vil få endret stillingskode. Pass på å dokumentere svaret du får.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler