vurdering

En elev sitter i et klasserom med ryggen til foran en laptop. Bilde.
Utdanning
Lektorlaget kjemper for bedre eksamensgjennomføring
Mandag møtte organisasjoner i skolesektoren Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet etter initiativ fra Lektorlaget. På agendaen sto evaluering av eksamensgjennomføringen 2023.
image-9
Utdanning
Opprydding etter eksamenskaos: En situasjon uten vinnere
– Det er svært beklagelig at årets eksamen endte i kaos. I situasjonen som har oppstått, finnes det ingen god løsning for elevene. Utdanningsdirektoratet må lytte til kunnskapen fra klasserommene, sier Helle Christin Nyh...
image-2
Arbeid
Sensoroppdrag på andre skoler
Det er frivillig å være muntlig sensor på andre skoler enn der du jobber. Slike oppdrag skal avtales og lønnes særskilt.
To jenter på videregående står i en gang og sammenlikner notater. Bilde.
Utdanning
Nytt opptakssystem må styrke betydningen av videregående opplæring
– Det er bra at opptaksutvalget vektlegger å styrke rollen videregående opplæring har for kvalifisering til videre studier, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus. Foto: Fartein Rudjord.
Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
– Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
En laptop med blank skjerm står på et bord i et klasserom. Bilde.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Utdanning
Etterlyser mer ressurser til å møte digitale trusler for læring
Norsk Lektorlag har gjennom mange år pekt på utfordringen med manglende regulering av digitale verktøy i skolen. – Vi trenger mer ressurser og styrket faglig autonomi for å unngå at elevenes grunnleggende ferdigheter sve...
Utdanning
Flytt russefeiringen til etter eksamen
De siste ukene har russefeiringen igjen blitt gjenstand for debatt. – Russefeiringen må gripe mindre inn i skolehverdagen. Det er på tide å flytte feiringen, sier leder av Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferdig vurdering, og vi ...