vurdering

Illustrasjonsbilde av videregående-elever i et klasserom som har en skriftlig prøve. Foto: Istock.
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for mange av elevene å g...
image-7
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
image-7
Utdanning
Snur om matematikkeksamen
Utdanningsdirektoratetat snur om endring av matematikkeksamen etter omfattende kritikk fra blant andre Norsk Lektorlag. Nå skal eksamener i matematikk gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023.
image-3
Lektorbloggen
Tre karakterer i norsk er for mye
Det må være mer opplæring enn vurdering i norskfaget.
image-0
Utdanning
Lokalt gitt muntlig eksamen er avlyst
I dag ga kunnskapsminister Guri Melby beskjed om at muntlig eksamen avlyses. – Det er blitt stadig tydeligere at en gjennomføring ville blitt vanskelig mange steder, sier første nestleder i Lektorlaget, Helle Christin Ny...
image-3
Utdanning
Utfordringer med muntlig eksamen i år
Smittefrykt og arbeidsbelastning kan gjøre muntlig eksamen til en utfordring. Lokale myndigheter skal ta hensyn til smittesituasjonen og kan avlyse eksamen om smittesituasjonen krever det.
Lektorbloggen
Nynorsk og omstilling
Lærerne må slippe å sette karakter på tekst produsert av et dataprogram.
Lektorbloggen
Hvor mye juks skal skolen tåle?
Det nærmer seg tid for standpunktkarakterer! Og de skal være riktige og rettferdige. Skriftlig eksamen er avlyst. Derfor blir standpunktkarakterene ekstra viktige.
Korona
Slik kan standpunktvurderingen styrkes
Kunnskapsminister Guri Melby vil undersøke hvordan man kan få ekstern vurdering av standpunktkarakter. Lektorlaget foreslår frivillige støttetiltak som ivaretar lærernes autonomi.