vurdering

Illustrasjonsbilde iStock
Utdanning
Etterlyser mer ressurser til å møte digitale trusler for læring
Norsk Lektorlag har gjennom mange år pekt på utfordringen med manglende regulering av digitale verktøy i skolen. – Vi trenger mer ressurser og styrket faglig autonomi for å unngå at elevenes grunnleggende ferdigheter sve...
image-5
Utdanning
Flytt russefeiringen til etter eksamen
De siste ukene har russefeiringen igjen blitt gjenstand for debatt. – Russefeiringen må gripe mindre inn i skolehverdagen. Det er på tide å flytte feiringen, sier leder av Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.
Illustrasjonsfoto av elever som sitter og skriver eksamen. Foto: Istock.
Lektorbloggen
Et forsvar og en hyllest av eksamen
Elevorganisasjonen og flere politikere har i eksamen funnet en felles fiende. Men som en kloakkrotte uten venner trenger eksamen sårt et forsvar. For norske elever trenger eksamen for å få en rettferdig vurdering, og vi ...
Illustrasjonsbilde av videregående-elever i et klasserom som har en skriftlig prøve. Foto: Istock.
Lektorbloggen
Alle eller ingen skal med
Det synes å herske en forestilling om at hvis alle elever løser hele eksamen kun i et digitalt grensesnitt, så er det universell utforming. Det er det ikke. Det gjør det også unødvendig vanskelig for mange av elevene å g...
image-8
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
image-8
Utdanning
Snur om matematikkeksamen
Utdanningsdirektoratetat snur om endring av matematikkeksamen etter omfattende kritikk fra blant andre Norsk Lektorlag. Nå skal eksamener i matematikk gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023.
Lektorbloggen
Tre karakterer i norsk er for mye
Det må være mer opplæring enn vurdering i norskfaget.
Utdanning
Lokalt gitt muntlig eksamen er avlyst
I dag ga kunnskapsminister Guri Melby beskjed om at muntlig eksamen avlyses. – Det er blitt stadig tydeligere at en gjennomføring ville blitt vanskelig mange steder, sier første nestleder i Lektorlaget, Helle Christin Ny...
Utdanning
Utfordringer med muntlig eksamen i år
Smittefrykt og arbeidsbelastning kan gjøre muntlig eksamen til en utfordring. Lokale myndigheter skal ta hensyn til smittesituasjonen og kan avlyse eksamen om smittesituasjonen krever det.