Arbeid

image-8
Arbeid
Mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer
– Lektorlaget har lykkes å få på plass tydeligere prinsipper for hvordan såkalt teknisk undertid skal håndteres for å gi mer forutsigbar arbeidstid. Dette er viktig for medlemmene våre, sier Helle Christin Nyhuus, leder ...
Forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og forhandlingleder for KS Hege Mygland undertegner protokoll for hovedavtalen. Bilde.
Arbeid
Enighet med KS om hovedavtale
Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
image-9
Arbeid
Krever kompensasjon for stadig større klasser
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lektorenes arbeidstid b...
Ung kvinne ved skrivebord ser på en lønnslipp. Bilde.
Arbeid
Minstegrensen i Statens pensjonskasse fjernes
Minstegrensen på 20 prosent for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) fjernes fra 1. juli 2024. Det betyr at fra og med 1. juli neste år får du som jobber i skoleverket pensjonsopptjening selv om du jobber i ...
Leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Bilde.
Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget. Bilde.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik at kun kvalifiserte l...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving for lektorer og lær...
Arbeid
Utydelig forslag om fysisk inngripen i skolen
Lektorer og lærere har samme rett til et forsvarlig arbeidsmiljø som ansatte ved andre arbeidsplasser. Forslaget om regler for avverging og inngripen er ikke tydelig nok, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget,...