Arbeid

Tomt klasserom. Bilde.
Arbeid
Skal legge bedre til rette for digital læringsanalyse
Ekspertgruppen for digital læringsanalyse foreslår blant annet nye regler for personvern i skolen og retningslinjer for forsvarlig bruk av digital læringsanalyse.
Illustrasjonsfoto av elever som løper i gangene. Foto: iStock.
Arbeid
Regjeringen ønsker å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen
– Det er svært viktig å få tydeliggjort grensene for når ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade. Dagens regler er uklare, og det skaper stor usikkerhet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av...
Anne Marie Brunborg. Bilde.
Arbeid
Veiledning er gull for nyansatte lektorer
Som nyutdannet og nyansatt lektor anbefaler Anne Marie Brunborg å starte i jobb på våren hvis man har mulighet. – Jeg har fått en myk start og blitt møtt på en forståelsesfull måte, sier hun.
Hovedinngangen til Høyesterett. Bilde.
Arbeid
Endelig avgjørelse i oppsigelsessak
Innlandet fylkeskommune anket en oppsigelsessak hvor Lektorlagets medlem fikk medhold, til Høyesterett. Høyesterett har avvist anken, og endelig punktum i en ugyldig oppsigelsessak er satt.
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Arbeid
Loven må kvalitetssikre skolen
Den omfattende opplæringsloven er til muntlig høring i Stortinget. Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus understreket overfor Stortinget betydningen av kvalifisert undervisning og retten til en trygg arbeidsplass i sk...
Nettbrett, to mobiltelefoner og to pc-er sett ovenfra. Bilde.
Utdanning
Skuffende manglende tiltak for kunstig intelligens i skolen
Norsk Lektorlag etterlyser tydeligere politikk i regjeringens strategi for digitalisering knyttet til regulering av kunstig intelligens i skolen. – Tiden løper fra oss. De som står i klasserommene kan ikke vente på utred...
Arbeid
Forhandlingsstart i kommunesektoren utsettes
Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er enige om å utsette oppstarten av forhandlingene på grunn av streiken i frontfaget.
Arbeid
Lektor og lærer må få velge læremidler
Norsk Lektorlag mener faglærerne må ha reell valgfrihet når det gjelder bruk av papirbaserte og digitale læremidler. KrF foreslår at Stortinget skal vedta å satse på trykte lærebøker og redusere og målrette skjermbruk i ...
Arbeid
Bedre forebygging av vold og trusler i skolen
Vold og trusler i skolen er et alvorlig problem for både lærere og medelever. Norsk Lektorlag er bekymret for utviklingen og støtter et representantforslag i Stortinget om å styrke forebygging av vold og trusler i skolen...