Arbeid

Lærer ser på mobiltelefonen foran tavla i et klasserom. Bilde.
Arbeid
Skal undersøke mobilbruk i arbeidslivet
Mange lektorer opplever at skolen har uklare eller ingen retningslinjer for bruk av privat mobiltelefon i jobben. Nå skal arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene starte et arbeid for å se på utfordringene med mobilbr...
En far holder barnet sitt. Bilde.
Arbeid
Er du et offer for fedrekvotefellen?
Har du hatt foreldrepermisjon de siste årene etter mors ulønnede permisjon? Les mer for å sjekke om du har blitt utsatt for fedrekvotefellen.
image-3
Arbeid
Tips til deg som søker videreutdanning
Dette må du passe på når du skal søke videreutdanning. Videreutdanning med studiestart til høsten har frist 1. mars.
image-7
Arbeid
Mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer
– Lektorlaget har lykkes å få på plass tydeligere prinsipper for hvordan såkalt teknisk undertid skal håndteres for å gi mer forutsigbar arbeidstid. Dette er viktig for medlemmene våre, sier Helle Christin Nyhuus, leder ...
Forhandlingsleder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og forhandlingleder for KS Hege Mygland undertegner protokoll for hovedavtalen. Bilde.
Arbeid
Enighet med KS om hovedavtale
Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
image-8
Arbeid
Krever kompensasjon for stadig større klasser
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lektorenes arbeidstid b...
Arbeid
Minstegrensen i Statens pensjonskasse fjernes
Minstegrensen på 20 prosent for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) fjernes fra 1. juli 2024. Det betyr at fra og med 1. juli neste år får du som jobber i skoleverket pensjonsopptjening selv om du jobber i ...
Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.