Arbeid

Bilde av videregåendeelever som går i en gang i en skole. Foto: Istock.
Arbeid
Loven må være tydelig om krenkelser
Norsk Lektorlag har gitt Kunnskapsdepartement innspill om opplæringslovens kap. 9a. – Norsk Lektorlag er særlig opptatt av at det i lovarbeidet blir tydeligere hva en krenkelse er og ikke er, og hva som er skolens ansvar...
Bilde av en lærer som hjelper fire elever med en oppgave. Foto: iStock.
Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal se på dette. Fagsjef...
image-8
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
image-10
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsutvikling i skolen, si...
Illustrasjonsfoto av elever og en lærer som skriver på datamaskin. Foto: Istock.
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ikke et mål i seg selv...
image-2
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Arbeid
Skroter karrierevei før ny plan er klar
Da er det bestemt: Et flertall i Stortinget har avvist forslaget om å videreføre lærerspesialistordningen. Den skrotes før man har ny ordning klar.
Arbeid
Karriereveiene i skolen må være faglige og varige
Norsk Lektorlag mener lærerspesialistordningen var en god begynnelse på en anerkjennelse av faglig spisskompetanse i skolen. Det må også fremtidige karriereveier bli. Lærerspesialistordningen kan videreutvikles, spilte L...
Arbeid
Ny hovedavtale med KS
Tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye hovedavtalen med KS.