Arbeid

Illustrasjonsfoto av elever og en lærer som skriver på datamaskin. Foto: Istock.
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ikke et mål i seg selv...
image-0
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
image-2
Arbeid
Skroter karrierevei før ny plan er klar
Da er det bestemt: Et flertall i Stortinget har avvist forslaget om å videreføre lærerspesialistordningen. Den skrotes før man har ny ordning klar.
Illustrasjonsfoto av lærere. Foto: Istock.
Arbeid
Karriereveiene i skolen må være faglige og varige
Norsk Lektorlag mener lærerspesialistordningen var en god begynnelse på en anerkjennelse av faglig spisskompetanse i skolen. Det må også fremtidige karriereveier bli. Lærerspesialistordningen kan videreutvikles, spilte L...
image-3
Arbeid
Ny hovedavtale med KS
Tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye hovedavtalen med KS.
Illustrasjonsbilde av en lærer som hjelper en elev på videregående. Foto: Istock.
Arbeid
Ny opplæringslov bør sikre kvalitet i skolen
Opplæringsloven er styringsverktøyet i lektorenes arbeidshverdag, og nå skal den revideres. – Vi ønsker at loven skal stille krav om at opplæringen er faglig og pedagogisk forsvarlig, og sikre kvalifiserte lærere i alle ...
Arbeid
Enighet om ny arbeidstidsavtale i KS
Undervisningspersonale i KS har fått ny arbeidstidsavtale som i praksis gjelder fra 1. august. – Norsk Lektorlag har fått gjennomslag for blant annet mer fleksibel arbeidstid og en presisering av at undervisning er kjern...
Arbeid
Spørsmål og svar om ny arbeidstidsavtale i KS
Januar 2022 ble det enighet om en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i KS. Her finner du spørsmål og svar om den nye avtalen.
Utdanning
Inviterer regjeringen til samarbeidsmøte
Norsk Lektorlag har sammen med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS invitert regjeringen til et samarbeid for å få til en tettere oppfølging av elevene. – For å realisere forventingene ti...