image-2
Arbeid

Sensoroppdrag på andre skoler

Det er frivillig å være muntlig sensor på andre skoler enn der du jobber. Slike oppdrag skal avtales og lønnes særskilt.
AVRedaksjonen
10. mars, 2023

1. mars var fristen for lærere å melde seg til sensoroppdrag. Det kommer meldinger om at flere kommuner som mangler sensorer, vurderer om de må beordre lærere og lektorer til å ta sensoroppdrag.

Norsk Lektorlag har fått spørsmål om vi anbefaler medlemmer ikke å være muntlig sensor på andre skoler, og om (fylkes)kommunene kan beordre lærere og lektorer å være sensor. Vårt svar er: Å være sensor for andre enn egne elever, er en frivillig oppgave som må avtales og avlønnes særskilt.

– Norsk Lektorlag mener at eksamen er en viktig del av vurderingsarbeidet. Vi ønsker at eksamen må beholdes i skolen. Gode og betalte eksterne sensorer sikrer god kvalitet på eksamen. Vi vil fortsette å jobbe for bedre ordninger for sensorene både når det gjelder tid og godtgjøring, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Norsk Lektorlag mener at det er opp til den enkelte lektor å bestemme om man vil påta seg ekstra oppdrag som å være sensor ved andre skoler. Det er uansett klart at ekstra arbeid skal kompenseres.

– Generelt oppfordrer Lektorlaget medlemmene å kreve betalt for pålagt overtid. Arbeidstidsavtalen har kriterier for når overtidstillegg skal utbetales, sier Nyhuus.

Kommuner som vurderer om de må beordre sensorer, må vurdere hvilke andre tiltak som er mulige for å skaffe nok sensorer uten å bruke beordring.

Fylket eller kommunen kan som hovedregel ikke beordre

Som hovedregel kan ikke (fylkes)kommunen beordre lærere og lektorer til å være sensor ved andre skoler enn den man jobber. Dersom arbeidsgiver mener å ha en slik beordringsrett, må du sjekke din egen arbeidskontrakt for å se hva som står i den. Arbeidskontrakten er en skranke for arbeidsgivers styringsrett.

Om fylkeskommunen vil beordre lærere og lektorer til å gjøre sensorarbeid ved andre skoler, anbefaler vi at du forholder deg til beordringen. Norsk Lektorlags sekretariat mottar gjerne saker fra medlemmer om dette.

Uklarheter rundt sensur

Det er uklarheter rundt sensur. For KS-ordningen for sensur besvares noen av spørsmålene her:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
eksamensensorvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...