image-4
Foto: Fartein Rudjord
Utdanning

Opprydding etter eksamenskaos: En situasjon uten vinnere

– Det er svært beklagelig at årets eksamen endte i kaos. I situasjonen som har oppstått, finnes det ingen god løsning for elevene. Utdanningsdirektoratet må lytte til kunnskapen fra klasserommene, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
26. mai, 2023

Eksamen er en sentral institusjon i norsk skole, og en viktig anledning elevene får til å vise hvilken kunnskap de sitter på. Etter mandagens eksamenskaos har Norsk Lektorlag vært i dialog med Utdanningsdirektoratet om situasjonen som har oppstått.

– Elevene trenger trygge, forutsigbare rammer. Det er opprørende og leit at årets eksamen ikke kunne gi disse rammene, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Elevene kan få eksamen annullert

Utdanningsdirektoratet har i dag varslet at alle elever som ønsker å få norskeksamen annullert på grunn av utfordringene som oppsto mandag, skal få anledning til det. Ifølge pressemeldingen fra direktoratet skal skolene søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Elevene bestemmer selv om de vil stå på denne listen. 

– Vi forventet at direktoratet skulle ta en rask avgjørelse av hensyn til elevene. I løsningen som er blitt valgt, har de tatt hensyn til alle elevene som var oppe til eksamen den dagen. Både elevene som ble berørt av problemene og elevene som fikk gjennomført eksamen på tilnærmet normal måte, sier Nyhuus.

En varslet katastrofe

Etter mandagens store digitale utfordringer, har Norsk Lektorlag gitt tydelig beskjed om at dette er en varslet katastrofe.

– Den digitale infrastrukturen er ikke på plass mange steder. Våre medlemmer forteller om skoler med underdimensjonerte nettverk og utdaterte pc-er. Digital infrastruktur er ikke prioritert. Dette har vi over lang tid varslet om, senest i forbindelse med regjeringens arbeid med ny digital strategi for skolene, til både Utdanningsdirektoratet, KS og Kunnskapsdepartementet, understreker Nyhuus.

Norsk Lektorlag har også advart mot å innføre heldigital eksamen, og har spilt inn at en heldigital eksamensgjennomføring forutsetter at man har en backup-løsning.

– Vi forventer at Utdanningsdirektoratet tar lærdom av dette og holder tett kontakt med oss, både når det gjelder utforming og gjennomføring av fremtidige eksamener. Kunnskapen fra klasserommene må løftes frem, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
digitaliseringeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...