image-7
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Tiltak skal hindre eksamenskaos

Utdanningsdirektoratet foreslår tiltak som skal sikre en god gjennomføring av eksamen. – Vi forventer at de involverer oss som underviser og har god fremdrift i arbeidet videre, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
16. februar, 2024

– Lektorlaget setter pris på at direktoratet tar grep for å hindre en gjentagelse av fjorårets eksamen, sier leder i Lektorlaget Helle Christin Nyhuus.

Etter eksamenskaoset i fjor, var Lektorlaget raskt ute med å etterlyse tiltak.

Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å se på tiltak for å legge til rette for en god eksamen denne våren. Direktoratet har gjennomgått blant annet hjelpemiddelordningen og datasikkerheten, og vurdert trykk av papiroppgaver.

– Utdanningsdirektoratet må sørge for å lytte til de som underviser i klasserommene. Frem til nå lyttepostene vært hos skoleledere og lokale skolemyndigheter. Vi tror direktoratet gjør klokt i å endre denne praksisen, sier Nyhuus.

Flere tiltak før og under eksamen

Dette er tiltakene Utdanningsdirektoratet foreslår for å sikre en god gjennomføring av eksamen:

  • Økt vaktholdet i eksamenslokalene og styrket opplæringen av vaktene
  • Stikkprøver før og under eksamen og når besvarelsene skal sensureres.
  • Obligatorisk sensorskoleringen.
  • Økt honorar til sensorene i år.
  • Fylkeskommunene har besluttet å redusere antall tillatte hjelpemidler.
  • Skoleeierne skal sørge for at alle skoler har en teknisk løsning som gjør at elevene ikke kan bytte mellom et lukket eksamensnett og et åpent skolenett.
  • Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at alle skoler installerer ordbøker i norsk på elevenes og privatistenes digitale enheter.
  • Alle videregående skoler skal gjennomføre en test-eksamen for å sjekke teknisk oppsett og utstyr.
  • Papirkopier av oppgavene på enkelte eksamener.

I tillegg undersøker direktoratet ulike verktøy som kan vurdere om det er brukt KI i en eksamensbesvarelse.

– Den teknologiske utviklingen har akselerert, mens diskusjonen har blitt hengende etter. KI utfordrer opplæringen, rettferdighetsprinsippet i vurderingsprosessene og skolens dannelsesoppdrag. Det er bra at direktoratet skal undersøke KI-verktøy, og vi forventer at de involverer oss som underviser og har god fremdrift i arbeidet, sier Nyhuus.

Varsler gjennomgang av eksamen

Direktoratet anbefaler en større gjennomgang av skriftlig eksamen i 2025. «Det er flere grunner til å nå vurdere hva slags sluttvurdering vi skal ha i norsk skole i fremtiden», skriver de.

– Eksamensinstituttet er en viktig brikke i det helhetlige vurderingssystemet vi har. Eksamen sikrer likebehandling, gir viktig informasjon om elevens faglige nivå og er grunnlaget for opptak til videregående opplæring og til høyere utdanning. Fellesskolen trenger den kvalitetssikringen og tilliten som sentralgitte eksamener og eksterne sensorer gir, understreker Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
digitaliseringeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Hvem skal utdanne fremtidens barn og unge?
Mange mener mye om hva som er viktig for god læring. Oppsiktsvekkende mange glemmer den viktigste faktoren: kvalifiserte lektorer og lærere i alle klasserom.
Utdanning
Ønsker mobilregulering velkommen
– Utdanningsdirektoratets anbefaling om streng regulering av mobilbruk i undervisningen er noe Lektorlaget ønsker velkommen. Vi som underviser må tas med i diskusjonen når dette skal implementeres på ...
Utdanning
Bedre skole, fortsatt med eksamen
«Behold eksamen», understreket Lektorlagets fylkesledere som holdt innspill på departementets høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen. Ikke glem videregående i det videre arbeidet, oppfordre...