En elev sitter i et klasserom med ryggen til foran en laptop. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Lektorlaget kjemper for bedre eksamensgjennomføring

Mandag møtte organisasjoner i skolesektoren Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet etter initiativ fra Lektorlaget. På agendaen sto evaluering av eksamensgjennomføringen 2023.
AVRedaksjonen
19. september, 2023

Umiddelbart etter eksamenskaoset i vår, tok Lektorlaget initiativ til en evaluering av eksamensgjennomføringen. Kunnskapsdepartementet fulgte opp med en invitasjon til et møte med politisk ledelse og samtlige parter for å diskutere veien videre.

18. september møtte Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus i Kunnskapsdepartementet.

– Vi kan ikke akseptere, på vegne av elever, våre medlemmer og samfunnet for øvrig, en slik kaotisk eksamensgjennomføring en gang til, understreker Nyhuus.

– Alle har interesse av at myndighetene tar lærdom av små og store feil med tanke på videre arbeid. De må trygge gjennomføringen av senere eksamener, øke skolesektorens tillit til myndighetene, og styrke befolkningens tillit til at eksamen gir kandidatene like vilkår, sier hun.

Det er svært viktig at tilliten til eksamensinstituttet styrkes, legger Nyhuus til.  

Utdanningsdirektoratet skal blant annet gjennomgå hjelpemiddelordningen og datasikkerheten, og vurdere trykk av papiroppgaver for enkelte fag. Dessuten kommer en ekstern analyse av eksamensresultatene fra våren 2023 med anbefalinger for videre arbeid i 2024.

Kvalitetssikring av eksamen handler også om sensorbetingelser

Sensorene er ryggraden i eksamenssystemet. Det var flere steder forrige skoleår utfordrende å rekruttere nok sensorer til eksamen.

– De digitale eksamenene utfordrer sensorenes arbeidsbetingelser. Det er vanskelig å vite om man vurderer elevenes egen kompetanse eller om besvarelsen er preget av at man har brukt kunstig intelligens. Det ligger heller ikke tid nok til å vurdere eventuell bruk av KI eller andre digitale hjelpemidler i eksamensbesvarelsene i dagens betingelser, sier Nyhuus.

Lektorlaget har i mange år vært pådriver for å bedre sensorenes arbeidsbetingelser. Nå har Utdanningsdirektoratet kalt inn til et drøftingsmøte. Lektorlaget vil kreve at avsatt tid til sensurering økes.

Trenger sikre og forutsigbare rammer

– Oppdaterte nettverk og IKT-systemer som dimensjonerte for dagens bruk er sentralt for en smidig eksamensgjennomføring, det har Lektorlaget sagt ifra om, sier Nyhuus.

Lektorlaget jobber for at eksamens- og vurderingssystemene i norsk skole er pålitelige. De må sikre at elevene vurderes på likt grunnlag, og at hver elev blir vurdert ut fra sin faktiske kunnskap i faget. Da må rammene rundt eksamen være sikre og forutsigbare.

– I tillegg må vi ha en grundig gjennomgang av utformingen av eksamen. Den må være på fagenes premisser. Eksamen skal ikke være heldigital for enhver pris, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
digitaliseringeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...