En laptop med blank skjerm står på et bord i et klasserom. Bilde.
Arbeid

Stenger åpent internett på eksamen

Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
13. januar, 2023

Alle eksamener som til nå har hatt tilgang til åpent internett, skal gjennomføres med begrenset netttilgang som i andre fag. «Kandidatene vil få tilgang til et begrenset antall nettressurser som er relevant for de aktuelle fagene», skriver direktoratet på sine nettsider.

Dette gjelder syv studieforberedende programfag.

–Det er Utdanningsdirektoratet ansvar å gjennomføre sentralgitte eksamener. Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, og vi er glade for at denne utfordringen blir tatt på alvor. Vi tar det for gitt at direktoratet vil støtte de skolene som sliter med å følge de vedtatte rammene, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Nyhuus viser til at det er ikke er mulig å stenge tilgang til internett helt eller delvis på mange skoler.

Etterlyser nasjonale retningslinjer

Lektorlaget mener det bør innføres nasjonale retningslinjer og lik tilgang til nettbaserte hjelpemidler og oppslagsverk ved sentralgitt eksamen. For å kunne gi en rettferdig vurdering, må sensor vite hvilke hjelpemidler som har vært brukt. Todelt eksamen, hvor en del gjennomføres uten hjelpemidler, bør innføres i fag der dette er egnet.

Utdanningsdirektoratet begrunner stengingen med at de trenger tid til å skaffe mer kunnskap om hvordan chatbot kan påvirke vurdering i skolen. «På sikt ønsker vi å prøve ut hvordan denne teknologien kan benyttes i opplærings- og vurderingssituasjonene», skriver de.

– Det er viktig at lektorer og lærere får spille inn hvilke undervisningsmetoder og verktøy som skal tas i bruk. De er en helt sentral part i arbeidet med å finne ut av hvordan vi skal møte og håndtere bruken av nye digitale hjelpemidler i skolen, sier Nyhuus.

Bestemmelsen gjelder disse fagene:

LK06

 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

LK20

 • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3029 Engelsk 1
 • SPR3031 Engelsk 2
 • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3039 Reiseliv og språk 2

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
digitaliseringeksamenundervisningvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...