En elev skriver på en prøve. Bilde.
Illustrasjonsfoto: iStock
Utdanning

Bedre skole, fortsatt med eksamen

«Behold eksamen», understreket Lektorlagets fylkesledere som holdt innspill på departementets høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen. Ikke glem videregående i det videre arbeidet, oppfordrer Lektorlagets leder kunnskapsministeren.
AVRedaksjonen
05. februar, 2024

– Vi registrerer at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun snakker om å følge opp kvalitetsutviklingsutvalgets forslag i stortingsmeldingen om 5.-10. trinn. Vi minner om at utvalgets forslag også omhandler videregående opplæring. Også forslagene til utvalget som handler om videregående, må følges opp, sier leder i Lektorlaget, Helle Christin Nyhuus.

Kunnskapsdepartementet har akkurat gjennomført høringskonferanser som en del av oppfølgingen av kvalitetsutviklingsutvalgets hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel.

Utvalget har foreslått endringer i prøver, verktøy og datakilder for å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling i skolen, både i grunnskolen og i videregående opplæring. Utvalgets flertall foreslår blant annet å avskaffe eksamen i grunnskolen.

– Eksamen er viktig for å hindre karakterinflasjon, sikre et tolkningsfellesskap samt gi elever trening i å prestere under press, sa Lektorlagets fylkesleder i Trøndelag Ingrid Brøske.

Hun holdt innlegg på høringskonferansen i Trondheim i midten av januar.

Troverdighet

Høringskonferansene ble holdt i Bergen, Trondheim og Oslo. Lektorlaget deltok på alle konferansene, og fylkeslederne i Agder, Trøndelag og Oslo holdt innlegg. Konferansen i Tromsø ble avlyst på grunn av orkanen Ingunn.

Kristel Jensen, fylkesleder i Agder, deltok på høringskonferansen i Bergen. Hun understreket at det er viktig for det norske utdanningssystemet at standpunkt- og eksamenskarakterer i skolen har høy troverdighet.

– At jeg som faglærer får en ekstern vurdering av kompetansen til elevene mine, skaper trygghet hos meg i det vurderingsarbeidet jeg gjør, sa hun.

Hun pekte på at innføringen av generativ kunstig intelligens kan svekke tillitten til standpunktkarakteren, både i ungdomskolen og i videregående skole. 

Opprettholder tilliten til vitnemålene

I Oslo holdt fylkesleder David Løvbræk innlegg. Også han trakk frem at kunstig intelligens utfordrer vurderingskvaliteten.

– Hvordan skolen skal møte utfordringene fra kunstig intelligens, er fremdeles et uavklart spørsmål, men tilbakemeldingene fra våre medlemmer og tillitsvalgte er entydige: Kunstig intelligens skaper kjempetrøbbel for deres vurderingsarbeid, sa han.

– Det er udiskutabelt at eksamen fremover vil spille en viktig rolle i å opprettholde tilliten til at vitnemålene holder en viss kvalitet.

Lektorlaget skal også levere et skriftlig høringssvar. Høringsfristen er 20. februar.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenkvalitetsutviklingsutvalgetvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Etterlyser handling for ChatGPT-bruk i skolen
For et år siden ba Lektorlaget Kunnskapsdepartementet om bistand til håndtering av ChatGPT. – Som vi advarte mot for ett år siden, er det blitt mye juks, og elevene går glipp av viktig opplæring. Når ...
Utdanning
Søk om plass på Nobelinstituttets lærerkurs
Hvert år holder Nobelinstituttet lærerkurs for lektorer og lærere i grunnskole og videregående som underviser i samfunnsfag, historie og lignende. Dette er en unik anledning til faglig påfyll.
Utdanning
Dagens fraværsgrense bør bestå
– Vi støtter forslaget om å beholde dagens fraværsgrense på 10 prosent. Samtidig er Lektorlaget skeptiske til å erstatte legeerklæring med egenmelding ved helsefravær, sier Lektorlagets leder Helle Ch...