Lektorbloggen

Her i Lektorbloggen kan du lese innlegg om aktuelle saker knyttet til skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

image-8
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?
Elev sitter foran laptop. Bilde.
Lektorbloggen
Endelig ble programmering tatt inn i skolen. Dessverre virker innføringen lite gjennomtenkt.
I stedet for et eget programmeringsfag, ble programmering en del av matematikkfaget, men ingen har visst i hvilke av matematikkfagene det skal inngå eller hva elevene skal lære. Og verst av alt, de som skal lære det bort...
image-8
Lektorbloggen
Elever lærer best i klasserommet
Fjernundervisning må ikke bli en hvilepute for politikere som ønsker å spare penger.
image-3
Lektorbloggen
Er det forsvarlig å gå bort fra eksamen?
Skriftlig eksamen sikrer at det er elevens egen kompetanse som vurderes. Den har en helt sentral rolle i utdanningssystemet.
En robothånd bruker tastatur. Illustrasjonsbilde.
Lektorbloggen
Lar maskinen overta
Ja, hvorfor ikke overlate skrivingen til en robot først som sist?
To jenter sitter i en trapp på en skole og ser på hver sin laptop. Bilde.
Lektorbloggen
Myter om digitalisering i skolen
Det er naivt å tro at folk, bare fordi de alltid har levd med digital teknologi i umiddelbar nærhet, behersker den.
Lektorbloggen
Matte på ville veier
Hvem er det som har sett behovet for utstrakt digitalisering og programmering i matematikk i grunnskole og videregående skole?
Lektorbloggen
Lære eller være på skolen
Sterke opinionskrefter sier tydelig ifra at lærere har å være på skolen. Det er fordi unga har å være på skolen.
Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vårt fylke.