Lektorbloggen

Her i Lektorbloggen kan du lese innlegg om aktuelle saker knyttet til skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

image-6
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde flere lærere og lekto...
image-10
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?
Elev sitter foran laptop. Bilde.
Lektorbloggen
Endelig ble programmering tatt inn i skolen. Dessverre virker innføringen lite gjennomtenkt.
I stedet for et eget programmeringsfag, ble programmering en del av matematikkfaget, men ingen har visst i hvilke av matematikkfagene det skal inngå eller hva elevene skal lære. Og verst av alt, de som skal lære det bort...
image-4
Lektorbloggen
Elever lærer best i klasserommet
Fjernundervisning må ikke bli en hvilepute for politikere som ønsker å spare penger.
image-4
Lektorbloggen
Er det forsvarlig å gå bort fra eksamen?
Skriftlig eksamen sikrer at det er elevens egen kompetanse som vurderes. Den har en helt sentral rolle i utdanningssystemet.
En robothånd bruker tastatur. Illustrasjonsbilde.
Lektorbloggen
Lar maskinen overta
Ja, hvorfor ikke overlate skrivingen til en robot først som sist?
Lektorbloggen
Myter om digitalisering i skolen
Det er naivt å tro at folk, bare fordi de alltid har levd med digital teknologi i umiddelbar nærhet, behersker den.
Lektorbloggen
Matte på ville veier
Hvem er det som har sett behovet for utstrakt digitalisering og programmering i matematikk i grunnskole og videregående skole?
Lektorbloggen
Lære eller være på skolen
Sterke opinionskrefter sier tydelig ifra at lærere har å være på skolen. Det er fordi unga har å være på skolen.