Utdanning

Flyktninger fra Ukrainaia
Utdanning
Skolen får en nøkkelrolle til å hjelpe ukrainske barn og unge
– Det er en menneskelig tragedie som utspiller seg i Ukraina. Våre tanker går til hele det ukrainske folk. Vi tenker særlig på barn og unge som mister verdifull opplæring og våre ukrainske kolleger, sier leder i Norsk Le...
image-3
Utdanning
Etterlyser konkrete tiltak for å følge opp høyt elevfravær
Norsk Lektorlag er bekymret for høyt fravær og flere skolevegrere. – Regjeringen må gjeninnføre elevplikter og sette inn ekstra ressurser for å ivareta de sårbare elevene, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lekto...
image-1
Utdanning
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har blitt belyst godt nok i...
image-2
Utdanning
Skuffende at Brenna avlyser alle eksamener
– Det er skuffende at kunnskapsministeren ikke gir avgangselever muligheten til å gjennomføre i det minste lokalt gitt muntlig eksamen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
Illustrasjonsbilde av elev som har muntlig eksamen. Foto: Istock.
Utdanning
Ikke avlys lokalgitt muntlig eksamen
Norsk Lektorlag mener det bør være rom for å gjennomføre lokalgitt muntlig eksamen dersom regjeringen avlyser skriftlig eksamen for skoleåret 2021/2022.
Illustrasjonsfoto av noen som gir noen et brev. Foto fra Istock.
Utdanning
Inviterer regjeringen til samarbeidsmøte
Norsk Lektorlag har sammen med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS invitert regjeringen til et samarbeid for å få til en tettere oppfølging av elevene. – For å realisere forventingene ti...
Utdanning
Tre nøtter for fullføringsreformen
Skal Norge lykkes i å få flere til å fullføre videregående utdanning, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiserte elever og nok penger til å realisere ambisjonene i fullføringsreformen.
Arbeid
Etterlyser lærernes kompetanse i skolebidraget
Hva gjør at noen skoler lykkes bedre med læringen? En ekspertgruppe har undersøkt hvordan de skolene som lykkes best med å løfte elevene, jobber. – Ekspertgruppen kommer med mange gode anbefalinger, men lærerens rolle u...
Arbeid
Elever og lærere trenger oppdaterte læremidler
5 av 10 lektorer sier det er vanlig med utdaterte læremidler på deres skole. Norsk Lektorlags sentralstyre og fagpolitiske utvalg er bekymret for situasjonen med læremidler i skolene etter fagfornyelsen.