Utdanning

Leder og nestleder i Lektorstudentene, Natalie Woldengen og Anne Aurora Ekeland Bjørkly. Bilde.
Lektorstudentene
Skal lede Lektorstudentene
Natalie Woldengen har tatt over stafettpinnen som leder i Lektorstudentene. Med seg som nestleder får hun Anne Aurora Ekeland Bjørkly. De vil jobbe for å forbedre lektorstudiene.
Bilde av Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Utdanning
Bør ikke gi dispensasjon fra karakterkrav for opptak til lærer- og lektorutdanningene  
–Vi er fornøyde med at regjeringen vil beholde karakterkrav for å bli lektor eller lærer. Vi er imidlertid svært skeptiske til at det åpnes opp for dispensasjon fra kravene lokalt, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lek...
Russ går i tog på 17. mai i Bergen sentrum. Bilde.
Utdanning
Roser regjeringen for russetiltak
Lektorlaget ønsker regjeringens tiltak for å endre russefeiringen velkommen. – Regjeringen tør å være de voksne i rommet som sier at slik kan vi ikke ha det. Lektorlaget har jobbet i svært mange år for å endre russefeiri...
image-3
Utdanning
Krever mer penger til videregående
Lektorlaget mener regjeringen må styrke økonomien til videregående opplæring om vi skal lykkes å få flere elever til å fullføre, slik man har som mål med fullføringsreformen.
image-3
Utdanning
Tiltak skal hindre eksamenskaos
Utdanningsdirektoratet foreslår tiltak som skal sikre en god gjennomføring av eksamen. – Vi forventer at de involverer oss som underviser og har god fremdrift i arbeidet videre, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyh...
En lektor venter på elevene i et klasserom. Bilde.
Lektorbloggen
Hvem skal utdanne fremtidens barn og unge?
Mange mener mye om hva som er viktig for god læring. Oppsiktsvekkende mange glemmer den viktigste faktoren: kvalifiserte lektorer og lærere i alle klasserom.
Utdanning
Ønsker mobilregulering velkommen
– Utdanningsdirektoratets anbefaling om streng regulering av mobilbruk i undervisningen er noe Lektorlaget ønsker velkommen. Vi som underviser må tas med i diskusjonen når dette skal implementeres på skolene, sier Lektor...
Utdanning
Bedre skole, fortsatt med eksamen
«Behold eksamen», understreket Lektorlagets fylkesledere som holdt innspill på departementets høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen. Ikke glem videregående i det videre arbeidet, oppfordrer Lektorlagets leder...
Utdanning
Etterlyser handling for ChatGPT-bruk i skolen
For et år siden ba Lektorlaget Kunnskapsdepartementet om bistand til håndtering av ChatGPT. – Som vi advarte mot for ett år siden, er det blitt mye juks, og elevene går glipp av viktig opplæring. Når går politikerne fra ...