image-3
Utdanning

Flytt russefeiringen til etter eksamen

De siste ukene har russefeiringen igjen blitt gjenstand for debatt. – Russefeiringen må gripe mindre inn i skolehverdagen. Det er på tide å flytte feiringen, sier leder av Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
13. mai, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mange har engasjert seg i debatten om russefeiringen som har vært den siste tiden. Blant annet har NRK skrevet om at mange klasserom i videregående skoler er nesten tomme fordi avgangselevene ikke møter.

– Det ble dessverre slik vi fryktet da regjeringen både avlyste eksamen og utsatte gjeninnføringen av fraværsgrensen. Elevene møter ikke, og det blir svært vanskelig for lærerne å holde læringstrykket oppe. Mange elever velger å feire i stedet for å bruke resten av skoleåret til læring, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Rett etter eksamen ble avlyst, ba Norsk Lektorlag statsråden om å sette inn tiltak for å forhindre det vi nå ser skjer.

– Faglærerne kan ikke og skal ikke måtte håndtere disse konsekvensene alene, understreker Nyhuus.

Nyhuus mener tiden er inne for en diskusjon om hvordan en kan flytte russefeiringen til etter eksamen.

Russefeiringen skaper gruppepress

Selv om russefeiringen formelt sett er et privat anliggende, blir den i realiteten en forstyrrende del av skolehverdagen. Norsk Lektorlag mener den skaper gruppepress, kan virke ekskluderende og tar fokuset vekk fra skole og læring på et tidspunkt hvor elevene bør være ekstra skjerpet.

Elever som ikke ønsker å delta i russefeiringen eller blir utestengt, blir veldig synlige når de ikke ønsker å gå med russedress eller ikke har en bussgenser.

– Skolen bidrar til å forsterke gruppepresset. Dersom russefeiringen skilles fra undervisningen og skjer etter eksamen, og det legges til rette for felles arrangement, kan elever som ikke ønsker å være russ eller holdes utenfor, bli mindre utsatt. Da vil feiringen også påvirke undervisningen i mindre grad enn i dag, sier Nyhuus.

På tide med en bedre løsning

– Vi har i mange år erfart at russefeiringen legger føringer på skolens aktiviteter. Noen steder praktiserer skoleledelsen «prøvefri» mai. Medelevers feiring går ut over andre elevers læringsmiljø, sier Nyhuus og viser også til at forberedelsene starter allerede på Vg1, noen steder allerede på ungdomstrinnet.

– Det er på tide at myndigheter, skoleeiere, partene og foreldrene kommer sammen for å finne en bedre løsning på hvordan avgangselevene kan markere at de er ferdige med 13 års skolegang, sier hun.

Skulle fylle kunnskapshull

Da kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avlyste eksamen, sa hun at forutsetningen var at skolene skulle bruke tiden frem til sommeren til å fylle kunnskapshull.

– Denne gode intensjonen har vist seg å være nærmest umulig å gjennomføre, noe Lektorlaget pekte på. Å både fjerne fraværsgrensen og avlyse eksamen er å legge til rette for fravær og ta bort motivasjon for læring, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag kom med konkrete innspill rett etter eksamensavlysningen for å møte utfordringene vi nå ser. Et forslag var å innføre registrering av fravær som ikke var relatert til smittevern. Et annet forslag var å gi ressurser til særlig oppfølging av sårbare elever, som oppfølging én til én eller i mindre grupper.

– Undervisning og læring skjer i fellesskap, sammen med andre. Vi er sterkt bekymret for hva som skjer med elever som ikke møter til undervisningen, sier Nyhuus.

Foto: iStock

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamenrussefeiringvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...