Illustrasjonsbilde iStock
Utdanning

Etterlyser mer ressurser til å møte digitale trusler for læring

Norsk Lektorlag har gjennom mange år pekt på utfordringen med manglende regulering av digitale verktøy i skolen. – Vi trenger mer ressurser og styrket faglig autonomi for å unngå at elevenes grunnleggende ferdigheter svekkes, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
08. desember, 2022

I går kunne NRK melde at Landslaget for norskundervisning har sendt brev til stortingspolitikere med en advarsel om at elever i stadig større grad tar i bruk av kunstig intelligens til å skrive oppgaver. De skriver at det på sikt «truer befolkningens skrive- og leseferdigheter, demokrati og ny ide- og kunnskapsutvikling».

Må reguleres

– Vi deler absolutt denne bekymringen. Det er svært viktig at skoleeiere, myndigheter og politikere tar dette på alvor. Vi står i fare for at skolen mister kontroll over hva elevene faktisk lærer dersom dette ikke blir regulert bedre, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Norsk Lektorlag har i mange år pekt på at det er flere utfordringer knyttet til den storstilte digitaliseringen vi har hatt i samfunnet og i skolen.

– Vi skal selvfølgelig ikke stoppe fremskritt og teknologisk utvikling, men vi kan heller ikke være naive. De som jobber i skolen, må få holde en hånd på rattet når det gjelder hvilke undervisningsmetoder og verktøy som skal tas i bruk, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag får mange henvendelser fra lektorer som er bekymret, og som opplever at skoleeier ikke tar tilstrekkelig tak i dette.

–Jeg håper at både politikere, myndigheter og skoleeiere biter seg merke i denne advarselen. Her må ingen sove i timen.

Mangler verktøy

Nyhuus peker på at det er godt kjent blant de som underviser at kunstig intelligens-teknologien er på god vei inn i mange yrker og vil erstatter mange arbeidsoppgaver. Skolen må også følge med i denne utviklingen.

– Men vi holder på at vi skal utdanne mennesker og ikke maskiner. Det vil være svært uheldig om elever som åpenbart mangler grunnleggende ferdigheter, blir sendt videre i utdanningssystemet, sier hun.  

Nyhuus mener at de som underviser må få muligheten til blant annet å skru av nettet når elever har skriftlige oppgaver.

– Det er faktisk ikke mulig på mange skoler, advarer hun.

Mer muntlig vurdering i fremtiden?

Kunstig intelligens utfordrer også vurderingspraksisen i skolen.

– Ordningen med å tillate alle hjelpemidler til eksamen, inkludert egen bærbar pc, er utfordrende så lenge nettet er åpent. Vi mangler også gode nok plagiatkontrollverktøy til å fange opp juks. Vi må antakeligvis også bruke mer tid på muntlige vurderinger fremover. På sikt vil skolen muligens bruke kunstig intelligens i en integrert form i selve skriveprosessen, men vi er ikke helt der ennå, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
digitaliseringeksamenvurdering

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...