overtid

Illustrasjonsfoto av lærer som underviser. Foto: Istock.
Arbeid
Tilfreds med koronaavtale
Lærere og lektorer har stått i en krevende situasjon under hele pandemien. Det er på tide at de får kompensasjon for ekstra store arbeidsbelastninger som pålegges, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag
image-7
Lektorbloggen
Spesielle tider krever spesielle avtaler
Dagens arbeidstidsavtale fanger ikke opp merarbeidet og den belastningen lærerne har stått i, og fortsatt står i, over lang tid.
image-5
Lektorbloggen
Skrot arbeidstidsavtalen
Det er meningsløst både å kalle lønnsarbeid for dugnad og kreve tilstedeværelse av en fri yrkesgruppe, mener Liv Cathrine Krogh.
image-1
Arbeid
– Arbeidsgiverne vil ikke være konkrete
Lektorlaget er overrasket etter dagens møte med KS. – Arbeidsgiverne vil ha ulne og utydelige løsninger, det er det siste slitne lærere trenger nå. Men vi gir oss ikke, sier Rita Helgesen
image-6
Arbeid
Lektorlaget kjemper for korona-betaling
Lektorer har over tid jobbet en ekstra dag hver uke uten betaling. Fredag ble Lektorlagets initiativ om å kompensere lærernes koronaarbeid lagt frem for KS.
image-7
Arbeid
Lektorlaget: Nå må vi ha en korona-avtale
Lektorlaget har bedt KS om møte for å ta opp lærernes arbeidssituasjon. - Arbeidstidsavtalen fungerer ikke under korona, sier leder Rita Helgesen.
Arbeid
Ikke slit ut lærerne
I koronakrisen må vi ha som mål å gi god opplæring - med en forsvarlig arbeidsbelastning. Skolene må så langt som mulig sørge for at vikarer settes inn ved fravær.
Lønn
Lærere har lik rett til overtidsbetaling
Arbeidsrettens dom er enstemmig: Alle lektorer og lærere i full stilling skal ha overtidsbetalt fra første ekstra undervisningstime, uavhengig av om de har påtatt seg ekstraoppgaver som å være kontaktlærer, eller ikke. L...
Lønn
Seier i arbeidsretten: Lærere får overtidsbetalt
Norsk Lektorlag er glad for at arbeidsretten har gitt lektorer og lærere medhold: All ekstra undervisning skal regnes som overtid.