image-1
Lønn

Seier i arbeidsretten: Lærere får overtidsbetalt

Norsk Lektorlag er glad for at arbeidsretten har gitt lektorer og lærere medhold: All ekstra undervisning skal regnes som overtid.
AVRedaksjonen
01. november, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektorenes og lærernes organisasjoner fikk medhold i arbeidsretten

 

1. november kom arbeidsrettens dom i saken der KS og Østfold fylkeskommune var saksøkt for manglende overtidsbetaling. Fordi undervisningen må skje når elevene er på skolen, er 43 timers arbeidsuke normalen for lektorer og lærere. Arbeidstidsavtalen regulerer at undervisning som kommer på toppen av en full stilling, skal regnes som overtid. Det har ikke Østfold fylkeskommune gjort for alle lærere, og arbeidsretten gir lektorer og lærere full seier: All ekstraundervisning skal regnes som overtid.

– Dette er en meget viktig seier for lektorer og lærere. I en skolehverdag der vi må trå til på stadig flere områder, har retten nå endelig fastslått at det er overtidsarbeid når du pålegges ekstraundervisning. Det sier leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen, som selv har kjent praksisen på kroppen som mangeårig lektor nettopp i Østfold. 

– At lektorer og lærere tar på seg ekstraarbeidet det er å være kontaktlærer, har stor verdi for elevene i norsk skole. Arbeidsretten har nå slått det fast: Også lærere har rett til overtidsbetaling, og at den urimelige praksisen, der vikaroppdrag ikke gis overtidstillegg, må opphøre.

Arbeidsrettens dom kan ikke ankes. Norsk Lektorlag, Tekna og NITO har vært partshjelpere i arbeidsrettssaken, der Utdanningsforbundet tok ut stevning.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
overtid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...