image-7
Korona

Koronaavtale også i Oslo

I likhet med KS har partene i Oslo kommune nå inngått en avtale om økt overtidsbetaling som følge av koronasituasjonen.
AVRedaksjonen
22. desember, 2021

Partene ble enige om overtidsavtalen onsdag. Avtalen inngås fordi det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre nok personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien, inkludert vaksineringsarbeidet.

Avtalen gjelder etater som står i førstelinjen i pandemien. Den innebærer en dobling av overtidssatsene og muligheten til mer bruk av overtid. Målet er høyest mulig grad av frivillighet.

Ekstra vikartimer blir i denne avtalen nå kompensert med dobbelt timelønn, mot dagens 50 prosent overtidstillegg, for alle som jobber mer en 60 prosent stilling.

I januar 2022 forhandles avtalen ferdig.

Høyere overtidsbetaling

– De ansatte i kommunen har en avgjørende rolle i pandemihåndteringen. Vi er glade for å ha fått på plass en avtale som sikrer en høyere overtidsbetaling i en tid der arbeidsbelastningen for mange er stor, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Partene understreker i avtalen viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Avtalen i Oslo gjelder for følgende etater:

  • Utdanningsetaten
  • Barne- og familieetaten
  • Velferdsetaten
  • Helseetaten
  • Sykehjemsetaten
  • Bydelene

Ledere gjenstår

Ett viktig punkt gjenstår i avtalen, og det er retningslinjer for ledere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene. For Akademikerne er det avgjørende at også ledere får ekstra kompensasjon for overtid i lys av situasjonen.

At denne delen av avtalen gjenstår betyr at man formelt har inngått en såkalt interimsavtale der bestemmelsene i nåværende avtaletekst iverksettes, men der endelig aksept av avtalen utsettes til andre uken i januar.  

Avtalen gjelder fra i dag og frem til april 2022.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona
arbeidslivovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...
Nyheter
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...
Nyheter
Hylekoret må ikke få avlyse eksamen
Pandemien har vart i nesten to år. Det er ikke det samme som at to år med skolegang har vært fullstendig ødelagt.