image-7
Arbeid

Lektorlaget: Nå må vi ha en korona-avtale

Lektorlaget har bedt KS om møte for å ta opp lærernes arbeidssituasjon. - Arbeidstidsavtalen fungerer ikke under korona, sier leder Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
17. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektorlagets leder Rita Helgesen bad i forrige uke KS-lederen om et møte for å ta opp det varige unormale arbeidspresset lektorer og lærere står i. Lektorlaget har samtidig invitert de andre lærerorganisasjonene til et felles initiativ. 

Fredag møter lærerorganisasjonene KS. 

– Arbeidstidsavtalen fungerer som den skal når skolene har normal drift, men fanger ikke opp unntakstilstanden med vedvarende ekstraarbeid som skoledrift under korona medfører, sier Helgesen.

Foreslår egen avtale

Hun mener at en særskilt avtale for pandemisituasjonen vil være et viktig verktøy for å sikre lærerne mot overbelastning og kompensere de lærerne som jobber altfor mye.  

– Nå må organisasjonene sette seg sammen og bli enige om noen felles grep for å avhjelpe situasjonen, sier Helgesen. 

Lektorene har i flere medlemsundersøkelser meldt fra om betydelig merarbeid i koronaskolen, andre lærerorganisasjoner har fått samme type tilbakemeldinger. Lektorlagets rådgivere og jurister merker også tydelig presset lektorene har hatt siden mars i fjor. 

Mange henvendelser

– Vi får mye henvendelser. Folk er utslitt, og for noen er arbeidsbelastningen de har stått i over tid ikke bare uforsvarlig, men nesten helseskadelig, sa Lektorlagets advokat Else Leona McClimans, i nettsendingen Lektor direkte 10. februar (se sendingen her). 

McClimans har i Lektorbladet skrevet om arbeidstidsavtalens mangler i en unormal pandemisituasjon:   

– Lektorlagets tillitsvalgte melder at mange arbeidsgivere ikke lager konkrete lokale beredskapsplaner. Belastningen dette gir lektorer og lærere har vi i Lektorlaget sagt tydelig fra om, for alt arbeid må selvsagt betales, sier Helgesen. 

Avtalen fungerer ikke i pandemisituasjonen

– Selv om kunnskapsminister Guri Melby har fulgt opp og gitt tydelig beskjed om at ekstrabevilgninger må nå helt ut i skolene, får vi stadig meldinger om at kommuner og fylker prioriterer annerledes, og skylder på at pengene ikke er øremerket, sier Helgesen. 

Hun mener situasjonen forverres fordi lærernes arbeidstidsavtale ikke fungerer i pandemisituasjonen.  

– Vi har god dialog med våre kolleger i Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, og fredag møter vi KS for å diskutere løsninger. Vi har forventninger til KS om at de ikke bare skyver ansvaret nedover. De representerer arbeidsgiverne, som tross alt har ansvaret her, sier Helgesen. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona
arbeidstidsavtalemerarbeidovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...