image-1
Arbeid

Ikke slit ut lærerne

I koronakrisen må vi ha som mål å gi god opplæring - med en forsvarlig arbeidsbelastning. Skolene må så langt som mulig sørge for at vikarer settes inn ved fravær.
AVRedaksjonen
27. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel
Undervisningssituasjonen under koronakrisen gir flere utfordringer, for både lærer og elev. Foto: Marija Jovovic, Istock

Kunnskapsdepartementet sendte denne uken ut utkast til midlertidig forskrifter til tilpasninger av koronaloven på høring (med én dags frist).

Norsk Lektorlag har bedt om flere tillegg i midlertidige regler for grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid 19. Målet er å gi god opplæring, med en forsvarlig arbeidsbelastning. Les hele Lektorlagets høringssvar her.

Sett inn vikarer når det trengs

Når undervisningen foregår digitalt, møter lektorer og lærere mange utfordringer i arbeidshverdagen. Norsk Lektorlags medlemmer er villige til å strekke seg langt for å få dette til å fungere i den ekstreme situasjonen Norge er i.

Lektorlaget får imidlertid tilbakemeldinger fra medlemmer, fylkesledere og hovedtillitsvalgte om at faglærere bruker mye mer tid enn vanlig på arbeidet sitt. Nå meldes det om tegn på slitasje. Samtidig bruker skolene mindre tilkallingsvikarer enn normalt.

Skolene må så langt som mulig sette inn vikarer ved fravær. Situasjonen med digital undervisning krever mer oppfølging av elevene. Både lektor- og lærerstudenter og pensjonerte lektorer og lærere er en reservestyrke som kan trå til for å sikre god undervisning. Lektorlaget har i tillegg bedt regjeringen vurdere å gi beskjed til arbeidsgivere i skolesektoren om at bruken av tilkallingsvikarer må forsterkes, ikke reduseres. 

Elevene skal ikke miste fag eller timer

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt høringsnotat at skolen må vurdere hvilken fag- og timefordeling det er mulig og hensiktsmessig å legge opp til. På noen skoler får elevene nå bare hjemmeoppgaver i norsk, engelsk og matematikk, Norsk Lektorlag mener dette er en dårlig tilnærming. Elevene trenger selvsagt opplæring i alle fag også i denne situasjonen, og nettopp fagenes ulike arbeidsmåter og egenart kan motivere elevene i denne situasjonen.
Norsk Lektorlag vil at opplæringens fag- og timefordeling forholdsmessig skal gjenspeile den vanlige fag- og timefordeling så langt det er mulig.

Digital undervisning krever utstyr

Norsk lektorlag har i innspill om behovet for ekstraordinære tiltak, fremført gjennom Akademikerne til Arbeids- og sosialdepartementet, påpekt at digital undervisning krever tilgang på nødvendig infrastruktur med kapasitet til å håndtere mer trafikk. Allerede første dag med hjemmeundervisning fikk Lektorlaget tilbakemelding fra en lektor som ikke nådde enkelte elever som hadde brukt opp sin private datakvote. På NRK radio 26. mars fortalte lektor Peter Stivang om hvordan sosiallæreren reiser hjem til elever som han ikke når digitalt, med PC eller oppgaver på papir.
Norsk Lektorlag oppfordrer medlemmer til å bidra ved å stille privat utstyr til rådighet.

Lektorlaget ber regjeringen ta nødvendige grep for å sikre:

  • at lærere og elever har tilgang til internett til undervisning
  • at lærere har tilgang til mobiltelefon (samt mobildata) og annet nødvendig teknisk utstyr den tiden man underviser digitalt hjemme fra.
  • at skoleeiers systemer får tilstrekkelig serverkapasitet.

Les hele høringssvaret til Norsk Lektorlag her.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronamerarbeidovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...