image-9
Arbeid

Lektorlaget kjemper for korona-betaling

Lektorer har over tid jobbet en ekstra dag hver uke uten betaling. Fredag ble Lektorlagets initiativ om å kompensere lærernes koronaarbeid lagt frem for KS.
AVRedaksjonen
23. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fredag 19. februar møtte Lektorlaget og de andre lærerorganisasjonene arbeidsgiverorganisasjonen KS for å legge frem krav om å sikre lærerne kompensasjon under korona-pandemien. Mange lærere har over tid hatt merarbeid og ekstraarbeid uten å få betalt, og uten at arbeidsbyrden reduseres for å følge arbeidstidsavtalen.

Lektorlaget, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund mener ekstraarbeid forårsaket av pandemien skal betales som overtid, og har gitt konkrete eksempler på hvilke situasjoner som bør utløse betaling. En slik ordning bør gjelde så lenge det er nasjonale eller lokale reguleringer knyttet til pandemien, foreslår lærernes organisasjoner.

Målet er å gjøre det enklere for lærere å søke om og å få kompensasjon, enten i form av overtidsbetaling eller redusert/omprioriterte arbeidsoppgaver. Det vil også gjøre det lettere for skoleledelsen å ha en fastsatt avtale å forholde seg til.

Ensidig fleksibilitet

I møtet la organisasjonene frem sine vurderinger. Lærerorganisasjonene og KS ble enige om å møtes igjen denne uken.

–  Gjensidig fleksibilitet og forståelse er sentrale stikkord for at vi sammen skal komme oss gjennom denne krevende tiden og for å opprettholde god kvalitet på tjenestetilbudet, uttalte KS’ styreleder Bjørn Arild Gram etter møtet i en nyhetssak publisert på ks.no

–  Når lektorer over tid jobber en ekstra arbeidsdag hver uke uten betaling, går fleksibiliteten bare en vei, påpeker Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen.

Hun har klare forventninger til at KS nå tar tak i disse utfordringene.

Lektorene har i flere medlemsundersøkelser meldt fra om betydelig merarbeid i koronaskolen. Andre lærerorganisasjoner har fått lignende tilbakemeldinger. Lektorlagets rådgivere og jurister merker også presset lektorene har hatt siden mars i fjor. 

– Selv om kunnskapsminister Guri Melby har gitt tydelig beskjed om at ekstrabevilgninger må nå helt ut i skolene, får vi stadig meldinger om at kommuner og fylker prioriterer annerledes og skylder på at pengene ikke er øremerket, sier Helgesen.

Nytt møte torsdag

Lærernes organisasjoner og KS møtes igjen torsdag denne uken. På sine nettsider skriver KS at man i det nye møtet skal «komme fram til en felles, konkret og anbefalt praktisering av avtaleverket».

– Jeg ser frem til torsdagens møte. Det er positivt hvis KS’ uttalelse signaliserer at de vil ta det arbeidsgiveransvaret de har, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidsavtalekoronamerarbeidovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.