image-4
Arbeid

Lektorlaget kjemper for korona-betaling

Lektorer har over tid jobbet en ekstra dag hver uke uten betaling. Fredag ble Lektorlagets initiativ om å kompensere lærernes koronaarbeid lagt frem for KS.
AVRedaksjonen
23. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Fredag 19. februar møtte Lektorlaget og de andre lærerorganisasjonene arbeidsgiverorganisasjonen KS for å legge frem krav om å sikre lærerne kompensasjon under korona-pandemien. Mange lærere har over tid hatt merarbeid og ekstraarbeid uten å få betalt, og uten at arbeidsbyrden reduseres for å følge arbeidstidsavtalen.

Lektorlaget, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund mener ekstraarbeid forårsaket av pandemien skal betales som overtid, og har gitt konkrete eksempler på hvilke situasjoner som bør utløse betaling. En slik ordning bør gjelde så lenge det er nasjonale eller lokale reguleringer knyttet til pandemien, foreslår lærernes organisasjoner.

Målet er å gjøre det enklere for lærere å søke om og å få kompensasjon, enten i form av overtidsbetaling eller redusert/omprioriterte arbeidsoppgaver. Det vil også gjøre det lettere for skoleledelsen å ha en fastsatt avtale å forholde seg til.

Ensidig fleksibilitet

I møtet la organisasjonene frem sine vurderinger. Lærerorganisasjonene og KS ble enige om å møtes igjen denne uken.

–  Gjensidig fleksibilitet og forståelse er sentrale stikkord for at vi sammen skal komme oss gjennom denne krevende tiden og for å opprettholde god kvalitet på tjenestetilbudet, uttalte KS’ styreleder Bjørn Arild Gram etter møtet i en nyhetssak publisert på ks.no

–  Når lektorer over tid jobber en ekstra arbeidsdag hver uke uten betaling, går fleksibiliteten bare en vei, påpeker Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen.

Hun har klare forventninger til at KS nå tar tak i disse utfordringene.

Lektorene har i flere medlemsundersøkelser meldt fra om betydelig merarbeid i koronaskolen. Andre lærerorganisasjoner har fått lignende tilbakemeldinger. Lektorlagets rådgivere og jurister merker også presset lektorene har hatt siden mars i fjor. 

– Selv om kunnskapsminister Guri Melby har gitt tydelig beskjed om at ekstrabevilgninger må nå helt ut i skolene, får vi stadig meldinger om at kommuner og fylker prioriterer annerledes og skylder på at pengene ikke er øremerket, sier Helgesen.

Nytt møte torsdag

Lærernes organisasjoner og KS møtes igjen torsdag denne uken. På sine nettsider skriver KS at man i det nye møtet skal «komme fram til en felles, konkret og anbefalt praktisering av avtaleverket».

– Jeg ser frem til torsdagens møte. Det er positivt hvis KS’ uttalelse signaliserer at de vil ta det arbeidsgiveransvaret de har, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidsavtalekoronamerarbeidovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...