Illustrasjonsfoto av lærer som underviser. Foto: Istock.
Arbeid

Tilfreds med koronaavtale

Lærere og lektorer har stått i en krevende situasjon under hele pandemien. Det er på tide at de får kompensasjon for ekstra store arbeidsbelastninger som pålegges, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag
AVRedaksjonen
20. desember, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne med Norsk Lektorlag har sammen med LO, YS og Utdanningsforbundet i dag inngått en sentral avtale med KS om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder fra i dag, 20. desember 2021, og ut april 2022. Den har ikke ettervirkning. 

Det er en sentralt inngått avtale som de lokale parter kan velge å bruke dersom det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

22. desember ble partene enige om en koronaavtale også i Oslo kommune. Les mer om den her (lenke).

Dobbel lønn for vikartimer

Undervisningspersonale har en egen arbeidstidsavtale som er grunnlaget for denne koronaavtalen.

– Norsk Lektorlag har gjennom hele pandemien advart om den krevende situasjonen som mange lærere og lektorer har stått i med mange ekstra arbeidstimer, høyt smittetrykk og mye sykefravær. Ansatte i skolen har strukket seg langt for at våre barn og unge skal sikres forsvarlig opplæring, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

I denne avtalen blir ekstra vikartimer nå kompensert med dobbel timelønn, mot dagens 50 prosent overtidstillegg for alle som jobber mer enn 60 prosent stilling.

Dette er et insentiv for å få de kvalifiserte lærerne som allerede jobber i skolen, til å ta på seg vikaroppdrag når lærere er syke.

– Dette er et viktig gjennomslag, sier Helgesen.

Hun legger til at under hele pandemien har Norsk Lektorlag oppfordret lærere til å ha en løpende dialog med nærmeste leder om ekstraarbeid som utløser overtidsbetaling. Dette er spesielt viktig også i månedene fremover: Avtalen er tydelig på hva som kompenseres ekstra.

Godgjøring for omlegging av undervisning

Det presiseres videre i avtalen at omleggingen av undervisning som må gjennomføres på kort varsel og som gir lærerne merarbeid, er en situasjon som må vurderes særskilt gjennom overtidskompensasjon og/eller frigjort tid. Merarbeidet godgjøres med dobbel timelønn.

Partene er enige om at merarbeid og overtidsarbeid i størst mulig grad skal baseres på frivillighet fra arbeidstakerne. Arbeidsgiverne i kommunene må være oppmerksomme på at arbeidsbelastningen ikke blir for stor, for å forhindre fysiske eller psykiske belastninger og for å ivareta sikkerhetshensyn. For å skape mest mulig forutsigbarhet, skal det tilstrebes at all arbeidstid planlegges så tidlig som mulig.

– Det har vært stor uforutsigbarhet og vanskelig å planlegge undervisningen i snart to år. Det har vært mange omlegginger av undervisning på grunn av smittesituasjonen eller ulike nasjonale og lokale tiltak som har påvirket hvordan skolen kan drive opplæringen. Dette har helt klart ført til mye merarbeid, sier Helgesen videre.

Kompensasjon for elevrettet arbeid

Et tredje punkt i avtalen er at dersom du gis ekstra elevrettet arbeid som ikke er undervisning innenfor arbeidsplanfestet tid, kompenseres det med en timelønn per arbeidet time.

– Denne pandemien har synliggjort hvor viktig jobb lærere og lektorer har for å holde samfunnshjulene i gang. Vi er tilfredse med at det nå kommer en kompensasjon for den store innsatsen som vi vet kommer også fremover. Vi er imidlertid bekymret for at dersom pandemien strekker langt ut på nyåret, så vil vi slite med bemanningen i lang tid. Det er stor pandemislitasje i skolen, sier Helgesen.

Denne avtalen gjelder i perioden 20.12.2021 til 30.04.2022. Avtalen har ikke ettervirkning. 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidkoronaovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...