image-4
Korona

Spørsmål om koronaavtalen i KS

Lærerne har nå en avtale med KS om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Her har vi samlet noen av spørsmålene til avtalen som har dukket opp.
AVRedaksjonen
21. desember, 2021

Hva betyr det at de lokale parter «kan velge» å bruke avtalen?

Det betyr at hovedtillitsvalgt og arbeidsgiver så fort som mulig må sette seg ned og bli enige om avtalen skal brukes i deres kommune/fylkeskommune. Man må altså ikke bruke avtalen, men hvis man blir enige om å bruke den, så gjelder hele avtalen.

Hva skal jeg gjøre for at den skal virke på min arbeidsplass?

Dersom du er hovedtillitsvalgt, tar du så raskt som mulig og helst før jul kontakt med arbeidsgiver og ber om et møte med alle de lokale partene for å bli enige om å bruke avtalen. Dersom du ikke er hovedtillitsvalgt, tar du kontakt med din hovedtillitsvalgte og minner om dette.

Hvem gjelder den doble timelønnen for?

Alle som jobber i 60 prosent stilling eller mer, får dobbelt timebetalt for en ekstra vikartime ut over sin stillingsprosent. Du får altså overtidsbetalt også hvis du ikke jobber ut over 100 prosent stilling. Dersom du har mindre enn 60 prosent stilling, men tar ekstra vikartimer, vil den doble betalingen utløses idet din samlede arbeidsmengde overstiger 60 prosent.

Hva betyr godtgjøring for «omlegging av undervisning som må gjøres på kort varsel»?

«Kort varsel» er ikke definert, og det må dere som lokale parter diskutere, det vil si tillitsvalgte og arbeidsgiver. Det kan jo også variere fra fag til fag og fra skole til skole, men det bør dreie seg om noen dager.

Hva hvis arbeidsgiver sier nei til å inngå en slik avtale?

Partene må bli enige om å gå inn for denne avtalen, men det skal uansett forhandles om å inngå avtalen.

Hva betyr det at avtalen ikke har ettervirkning?

Det betyr at avtalen går ut 30. april 2022 med mindre de sentrale partene, det vil si arbeidstakerorganisasjonene og KS, har blitt enige om annet. Mange andre avtaler fortsetter å virke dersom partene ikke blir enige om å endre avtalen, men det gjør ikke denne.

Jeg jobber i skolen – gjelder hele avtalen for meg?

Nei, det er bare del II som er relevant for undervisningspersonalet.

Er dette en avtale som kommer i tillegg til SFS 2213 (arbeidstidsavtalen)?

Ja.

Gjelder denne avtalen for alle skoler i hele landet?

Nei, den gjelder KS-området. Det vil si at den kan forhandles fram i alle fylker/kommuner unntatt Oslo. Den gjelder heller ikke i private skoler.

Hva betyr dobbel timelønn?

Det betyr at du får 100 prosent overtidstillegg i stedet for 50 prosent beregnet ut fra hvilket fag du underviser i.

Får jeg automatisk ekstra betalt dersom jeg må utføre «annet elevrettet arbeid» som er koronarelatert i min planfestede tid? For eksempel hvis en elev ber om en samtale knyttet til korona, og vi blir sittende og prate en stund?

Nei, arbeidet må være avtalt med arbeidsgiver på forhånd, men noen tilfeller, som den du skisserer, lar seg ikke planlegge. Da må du gjøre en avtale i ettertid.

se mer innhold fra kategorien

Korona
arbeidstidmerarbeidovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...
Nyheter
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...
Nyheter
Hylekoret må ikke få avlyse eksamen
Pandemien har vart i nesten to år. Det er ikke det samme som at to år med skolegang har vært fullstendig ødelagt.