merarbeid

Bilde av kunnskapsminister Tonje BRenna, Lektorlagsleder Rita Helgesen og første nestleder Helle Nyhuus. Foto: Thomas Eckhoff.
Arbeid
Lektorlaget etterlyser bedre smittevern og kompensasjon
Lektorenes arbeidsforhold må bli bedre ivaretatt, understreker Norsk Lektorlag til kunnskapsministeren. Lektorlagets leder Rita Helgesen etterlyste i møte med statsråden tydeligere krav til trafikklysmodellen, bedre test...
image-7
Arbeid
Norsk Lektorlag er bekymret for pandemislitasje i skolen
SSBs tall avdekker at sykefraværet er på hele 5,5 prosent i skolen i tredje kvartal 2021. - Dette er det høyeste det har vært hittil målt i pandemien, sier Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag.
image-2
Arbeid
Ny veileder om merarbeid
KS og Utdanningsforbundet har gått ut med felles anbefalinger om kompensasjon for merarbeid under pandemien. Lektorlaget trakk seg fra samtalene, og er kritisk til at arbeidsgiveransvaret tåkelegges når alt dyttes ned på...
image-4
Arbeid
Ingen løsning på koronabetaling
Norsk Lektorlag trekker seg fra samtalene med KS om en egen særavtale om overtidsbetaling til ansatte i skolen som følge av merarbeid under koronapandemien.
image-8
Arbeid
Bedre smittevern og kompensasjon må på plass
Regjeringen vil forlenge unntakene fra opplæringsloven helt til november. Norsk Lektorlag krever tydeligere smittevern og vil ha slutt på gratisarbeid.
image-4
Lektorbloggen
Spesielle tider krever spesielle avtaler
Dagens arbeidstidsavtale fanger ikke opp merarbeidet og den belastningen lærerne har stått i, og fortsatt står i, over lang tid.
Lektorbloggen
Skrot arbeidstidsavtalen
Det er meningsløst både å kalle lønnsarbeid for dugnad og kreve tilstedeværelse av en fri yrkesgruppe, mener Liv Cathrine Krogh.
Arbeid
– Arbeidsgiverne vil ikke være konkrete
Lektorlaget er overrasket etter dagens møte med KS. – Arbeidsgiverne vil ha ulne og utydelige løsninger, det er det siste slitne lærere trenger nå. Men vi gir oss ikke, sier Rita Helgesen
Arbeid
Lektorlaget kjemper for korona-betaling
Lektorer har over tid jobbet en ekstra dag hver uke uten betaling. Fredag ble Lektorlagets initiativ om å kompensere lærernes koronaarbeid lagt frem for KS.