Illustrasjonsbilde av to kollegaer. Foto: iStock.
Arbeid

Alt merarbeid må avtales på forhånd

Trafikklysmodellen er tilbake og flere kommuner kan få gult nivå på kort tid. Du får overtidsbetaling bare dersom du avtaler det på forhånd. Spør din nærmeste leder om det ekstra arbeidet er pålagt.
AVRedaksjonen
09. desember, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I møte med fagforeningene i skolen, KS og FHI i går, forsikret kunnskapsminister Tonje Brenna at kommunene vil få dekket sine merkostnader i forbindelse med koronapandemien.

Nå er det svært viktig at tillitsvalgte, både på fylkeskommunalt nivå, kommunalt nivå og arbeidsplassnivå går i umiddelbar dialog med sin ledelse og avklarer hvordan merarbeid skal avtales.

Husk at alle former for merarbeid må avtales i forkant, ellers vil du som er ansatt på skolen ikke være sikret lønn for merarbeid.

Stor arbeidsbyrde og ekstra oppgaver må hver enkelt lærer eller lektor ta opp med sin personalansvarlig.

Oppskrift med spørsmål

Hovedtillitsvalgt i Rogaland fylkeskommune Leif Johannes Omland har laget en god oppskrift på spørsmål som den enkelte kan stille sin personalansvarlige.

– Med fjoråret dyrekjøpte erfaringer frisk i minne, tenker jeg det er svært viktig å være i forkant. Målet med å formulere disse spørsmålene er ikke bare å sikre overtidsbetaling, men først og fremst for å sørge for en forsvarlig arbeidsbelastning. Jeg mener at en god dialog med den personalansvarlige kan bidra til å holde arbeidsbelastningen på et mest mulig normalt nivå, sier han.

Spørsmålene som Omland har formulert er:

1. Er dette arbeidet pålagt?

2. Utløser dette overtid?

Be leder om å prioritere oppgaver

– Hvis svaret på spørsmål 2 er «nei», så kan og bør lærer avstå fra å ta på seg oppgaven. Et alternativ dersom svaret er «nei», er oppfølgingsspørsmålet: «Hva skal jeg da gjøre mindre av dersom du fortsatt pålegger meg dette arbeidet?» Det er svært viktig at hovedtillitsvalgt tar kontakt med sine tillitsvalgte på arbeidsplassnivå om dette, sier Omland.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronamerarbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...