Illustrasjonsbilde av to kollegaer. Foto: iStock.
Korona

Alt merarbeid må avtales på forhånd

Trafikklysmodellen er tilbake og flere kommuner kan få gult nivå på kort tid. Du får overtidsbetaling bare dersom du avtaler det på forhånd. Spør din nærmeste leder om det ekstra arbeidet er pålagt.
AVRedaksjonen
09. desember, 2021

I møte med fagforeningene i skolen, KS og FHI i går, forsikret kunnskapsminister Tonje Brenna at kommunene vil få dekket sine merkostnader i forbindelse med koronapandemien.

Nå er det svært viktig at tillitsvalgte, både på fylkeskommunalt nivå, kommunalt nivå og arbeidsplassnivå går i umiddelbar dialog med sin ledelse og avklarer hvordan merarbeid skal avtales.

Husk at alle former for merarbeid må avtales i forkant, ellers vil du som er ansatt på skolen ikke være sikret lønn for merarbeid.

Stor arbeidsbyrde og ekstra oppgaver må hver enkelt lærer eller lektor ta opp med sin personalansvarlig.

Oppskrift med spørsmål

Hovedtillitsvalgt i Rogaland fylkeskommune Leif Johannes Omland har laget en god oppskrift på spørsmål som den enkelte kan stille sin personalansvarlige.

– Med fjoråret dyrekjøpte erfaringer frisk i minne, tenker jeg det er svært viktig å være i forkant. Målet med å formulere disse spørsmålene er ikke bare å sikre overtidsbetaling, men først og fremst for å sørge for en forsvarlig arbeidsbelastning. Jeg mener at en god dialog med den personalansvarlige kan bidra til å holde arbeidsbelastningen på et mest mulig normalt nivå, sier han.

Spørsmålene som Omland har formulert er:

1. Er dette arbeidet pålagt?

2. Utløser dette overtid?

Be leder om å prioritere oppgaver

– Hvis svaret på spørsmål 2 er «nei», så kan og bør lærer avstå fra å ta på seg oppgaven. Et alternativ dersom svaret er «nei», er oppfølgingsspørsmålet: «Hva skal jeg da gjøre mindre av dersom du fortsatt pålegger meg dette arbeidet?» Det er svært viktig at hovedtillitsvalgt tar kontakt med sine tillitsvalgte på arbeidsplassnivå om dette, sier Omland.

se mer innhold fra kategorien

ArbeidKorona
merarbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...
Nyheter
Å avlyse eksamen gir flere negative konsekvenser
I Norsk Lektorlags høringsinnspill om avlysning av eksamen har vi gjentatt vårt hovedsyn. Lektorlaget er bekymret for at konsekvensene for avlysningen av både skriftlig og muntlig eksamen ikke har bli...
Nyheter
Hylekoret må ikke få avlyse eksamen
Pandemien har vart i nesten to år. Det er ikke det samme som at to år med skolegang har vært fullstendig ødelagt.