image-2
Arbeid

Ny veileder om merarbeid

KS og Utdanningsforbundet har gått ut med felles anbefalinger om kompensasjon for merarbeid under pandemien. Lektorlaget trakk seg fra samtalene, og er kritisk til at arbeidsgiveransvaret tåkelegges når alt dyttes ned på lokalt nivå.
AVRedaksjonen
28. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Utdanningsforbundet og KS har samarbeidet om en felles anbefaling som skal beskytte undervisningspersonalet mot for høy arbeidsbelastning under pandemien og gi overtid for pålagt eller avtalt arbeid utover bestemmelsene i SFS 2213.

KS skriver på sine nettsider at de mener «det er gjennom godt samarbeid, og god dialog mellom skoleleder og den enkelte lærer at man finner de beste løsningene».

Tåkelegger arbeidsgiveransvaret

-Det er mange fine ord i veilederen, men vi mener den tåkelegger arbeidsgiveransvaret. Denne veilederen ber igjen de lokale partene på skolen om å vurdere og drøfte. Våre tillitsvalgte har drøftet og drøftet, nå er det behov for en tydelig beskjed til rektorene om å ta ansvar for sine ansatte og ikke la dem jobbe gratis overtid, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Hun er kritisk til at det ikke står tydelig i veiledningen når det skal utbetales overtid.

-Det holder ikke å komme med kryptiske formuleringer som «Når en lærer får arbeidsoppgaver som medfører at læreren jobber ut over bestemmelsene i SFS 2213». Vårt utgangspunkt er at årsverket er oppfylt allerede, og at de situasjonene som listes opp, utløser ekstra bruk av arbeidstid som skal kompenseres, sier hun.

Lektorlaget ønsket konkret særavtale

Norsk Lektorlag valgte for en uke siden å trekke seg ut av samtalene med KS. Lektorlaget ønsket en konkret særavtale om overtid for lærernes merarbeid under koronapandemien. KS ville i stedet samarbeide om en veiledning. Norsk Lektorlag mener det ikke er hensiktsmessig å bruke ytterligere ressurser på en veiledning som ikke er en bindende avtale.

– Vi har hele tiden krevd en forpliktende avtale mellom partene og er skuffet over at KS ikke ser behov for dette. KS burde som arbeidsgiver sentralt for lengst ha tatt et tydelig ansvar for å gi klar beskjed i arbeidsgiverlinjen til lokale skoleeiere, sier Helgesen.

Hun legger til at det selvsagt er positivt om denne felles veilederen faktisk gir økt bruk av overtidsbetaling.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronamerarbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.