image-1
Arbeid

Bedre smittevern og kompensasjon må på plass

Regjeringen vil forlenge unntakene fra opplæringsloven helt til november. Norsk Lektorlag krever tydeligere smittevern og vil ha slutt på gratisarbeid.
AVRedaksjonen
09. mars, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Den vanlige skolehverdagen lar vente på seg. Opplæringsloven ble midlertidig endret i fjor på grunn av pandemien, og nå vil regjeringen forlenge dette helt til 1. november 2021. Samtidig skal veilederne for smittevern i skolen gjennomgås.

– Lærerne og lektorene har siden mars i fjor tatt støyten for å gi elevene best mulig skole. Etter så mye gratisarbeid fordi skoleeierne ikke tatt ansvar, er det provoserende at arbeidsgiver fortsatt ikke vil stille opp, sier Helle Christin Nyhuus (bildet), som er første nestleder i Lektorlaget.

– Når det gjelder smittevern, har Norsk Lektorlag siden starten sagt fra om ulne veiledere, og foreslått mer konkrete råd og regler. Nå håper vi at myndighetene faktisk lytter, legger hun til. 

Regjeringen varslet tirsdag 9. mars at de er forberedt på å forsterke nasjonale smitteverntiltak på kort varsel hvis smittetrykket øker, foreløpig er ikke nasjonale innstramminger i skolene på regjeringens liste. Men Oslo innfører allerede 10. mars rødt nivå i grunnskolen, og viderefører rødt nivå i videregående skoler.

Etterlyser igjen mer presis og konkret smittevernveileder 

Norsk Lektorlag understreker at smittevernveiledningen og forslag til tiltak for skolen må være tydelige. Ett av de viktigste tiltakene Lektorlaget har understreket, er å holde avstand.

Norsk Lektorlags forslag til revidering av smittevernarbeidet i skolen (lenke)

  • Lektorlaget laget allerede i fjor vår en egen koronavettregler-plakat (lenke) Koronavettreglene (nettsak)

Lektorlaget har igjen foreslått endringer for å få mer konkrete smittevernveiledere for skoler og barnehager i gjennomgangen Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet nå gjør for regjeringen. Revideringen skjer etter at muterte virus har endret  smittesituasjon.

Regjeringen må skjerpe kravene til skoleeiere og skoleledere om konkrete lokale beredskapsplaner, skriver Lektorlaget i sitt svar. I tillegg må tydeligere og mer konkrete smittevernregler på plass. Da må både gruppestørrelser, avstandskrav og nærkontakter bli tydeligere, også i undervisningsrommene.

Lektorlaget vil også ha mer forutsigbare overganger mellom trafikklysnivåer- både for tiden som trengs for å gjennomføre overgangen til nytt nivå, men også for å redusere for hyppige skifter av nivå.

Konkret foreslår Lektorlaget å ha høyt og lavt nivå både på gult og rødt, for å få bedre smittevern:

  • Gult nivå A (ved stabilt lav smitte i kommunen): Som gult nivå i dag, men med strengere krav til antallet nærkontakter for den enkelte elev/ansatte
  • Gult nivå B Som dagens tiltak på rødt nivå, dvs. minimum 1 meters avstand i alle situasjoner, mindre grupper, rullerende fremmøte etter fast plan med NB! Hele klasser/grupper enten på skolen eller med digital undervisning
  • Rødt nivå A Minimum 2 meters avstand i alle situasjoner, mindre gruppestørrelse, større deler av undervisningen digital
  • Rødt nivå B Heldigital undervisning med unntak for spesifikke elever som trenger tettere oppfølging

Lærerne må ha forsvarlige arbeidsforhold – og betalt

For å sikre elever den skolegangen de har krav på, må skoleeier sørge for at lærerne får en best mulig arbeidssituasjon. 

Lektorlaget mener arbeidsgiver må ta økonomisk ansvar, hvis unntaket fra opplæringsloven skal forlenges enda lenger. I høringsnotatet hevder Kunnskapsdepartementet at det koronarunntaket ikke har betydelige økonomiske konsekvenser.

Norsk Lektorlags høringssvar til Kunnskapsdepartementet om unntak av opplæringsloven (lenke)

Lektorlaget påpeker at pandemien har økonomiske konsekvenser både for: 

  • merarbeid ved overganger mellom trafikklysnivåer, 
  • merarbeid ved digital undervisning, 
  • merarbeid ved undervisning i flere klasserom og   
  • merarbeid med både fysisk og digital undervisning 

Lektorlagets undersøkelser dokumenterer at svært få skoler setter inn nok vikarer, og at så å si ingen (3,5 %) får betalt for ekstraarbeidet de da må utføre selv. Svært mange jobber mange timer ekstra hver uke uten noen form for kompensasjon. (N=1819, november 2020)

Norsk Lektorlag mener varig merarbeid uten kompensasjon både hindrer godt smittevernarbeid og på sikt kan hindre at skolene kan holdes åpne. For noen lærere blir arbeidsbelastningen også helsemessig uforsvarlig. Disse økonomiske konsekvensene, og skoleeiers plikt til å ta ansvar i situasjonen, må bli tydeligere dersom unntakene skal forlenges

Norsk Lektorlag har derfor tatt initiativ til en særavtale som sikrer lærerne kompensasjon for merarbeid og overtidsarbeid som kommer av korona-pandemien.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronamerarbeidsmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...