image-6
Arbeid

Ingen løsning på koronabetaling

Norsk Lektorlag trekker seg fra samtalene med KS om en egen særavtale om overtidsbetaling til ansatte i skolen som følge av merarbeid under koronapandemien.
AVRedaksjonen
23. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Kommunenes hus i Oslo. Foto: Vidar Ruud, NTB

Onsdag 21. april ga Norsk Lektorlag beskjed om at organisasjonen ikke ønsker å fortsette samtalene med KS, som hele tiden har vært avvisende til en midlertidig særavtale om overtid for lærernes merarbeid under koronapandemien.

I stedet vil KS samarbeide om en veiledning om hvordan skoleleder skal lette læreres arbeidsbyrde eller utbetale overtidstillegg. Norsk Lektorlag mener det ikke hensiktsmessig å bruke ytterligere ressurser på en veiledning som ikke er en bindende avtale.

– Vi har hele tiden krevd en forpliktende avtale mellom partene og er skuffet over at KS ikke ser behov for dette, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Hun legger til at vi har et forhandlingsforhold til KS – ikke et veiledningsforhold.

– Vi vet at våre medlemmer over lang tid har jobbet for mye, og at krav om overtidsbetalt er blitt avvist. En veiledning til skoleledere erstatter ikke behovet for en tydelig avtale som klargjør at ekstraarbeid utover fulltidsstilling skal kompenseres, alternativt at annet arbeid skal bortfalle, legger hun til.

Samtaler siden i vinter

Tidligere i vinter tok Lektorlaget initiativ til dialog med KS for å finne en løsning på at lærere og lektorer ikke får betalt for alt ekstraarbeidet de får som følge av koronapandemien.  I slutten av februar fremmet Lektorlaget og Utdanningsforbundet et felles krav til KS om en midlertidig og tidsavgrenset sentral tilleggsavtale. Dette ble avvist av KS, men de åpnet altså for å samarbeide om en veileder.

Etter flere møter hvor det kom lite konkret og bindende fra arbeidsgiveren, valgte Norsk Lektorlag onsdag å trekke seg fra videre samtaler om veiledningstekst med KS.

-Vi har dessverre liten tro på at en uforpliktende veiledning får bort uforsvarlig arbeidspress og gir utbetaling til alt merarbeidet som er gjort. Dessuten har KS som arbeidsgiverorganisasjon ansvar for å veilede kommuner og fylkeskommuner om hvordan avtaleverket skal praktiseres, sier Tonje Leborg, forhandlingssjef i Norsk Lektorlag

Får ikke betalt

Lektorlaget har gjentatte ganger vist eksempler på at avtalen ikke fungerer i den unntakstilstanden vi er i, og at nesten ingen lærere og lektorer har fått betalt for overtid under pandemien. I Lektorlagets undersøkelse i november 2020 hadde bare 3,5 prosent av lektorene fått utbetalt overtid med de rammene arbeidstidsavtalen (SFS2213) gir.

-Vi fikk tilbud om å være med på å utforme en veileder, men etter flere møter har det fortsatt ikke kommet noe særlig konkret ut av dette, derfor finner vi det ikke hensiktsmessig å bruke mer tid og ressurser på dette nå, sier Rita Helgesen.

Hun legger til at Norsk Lektorlag vil fortsette å gi råd til medlemmer om at de skal ha en løpende dialog med sin nærmeste leder om at ekstraoppgaver må enten innebære at andre arbeidsoppgaver bortfaller, eller at arbeidsgiver betaler for ekstra arbeid. Om arbeidsgiver ikke er villig til å omfordele arbeid eller betale ekstra, kan medlemmer avstå fra å gjøre ekstra arbeid.

– Dersom KS skulle ombestemme seg, er vi klare til å forhandle fram en avtale som sikrer overtidsbetaling for lærere og lektorer, understreker Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronamerarbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.