fullføringsreformen

Illustrasjonsfoto av noen som gir noen et brev. Foto fra Istock.
Utdanning
Inviterer regjeringen til samarbeidsmøte
Norsk Lektorlag har sammen med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS invitert regjeringen til et samarbeid for å få til en tettere oppfølging av elevene. – For å realisere forventingene ti...
image-2
Utdanning
Tre nøtter for fullføringsreformen
Skal Norge lykkes i å få flere til å fullføre videregående utdanning, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiserte elever og nok penger til å realisere ambisjonene i fullføringsreformen.
image-9
Arbeid
Lektorlaget utfordrer ny regjering til å legge mer penger i skolen
Forslaget til statsbudsjett følger opp fullføringsreformen med over 800 millioner kroner til tiltak som skal bidra til at 9 av 10 skal fullføre videregående. Samtidig er det ikke satt av penger til nye læremidler. – Fagf...
image-6
Utdanning
Fullføringsreformen styrket av Stortinget
Tirsdag 1. juni ble fullføringsreformen vedtatt på Stortinget. Alle som har begynt på videregående utdanning, skal nå ha rett til å fullføre. Målet er at 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring i 2030.
image-1
Lektorbloggen
Religionsfagets legitimitet i framtidsskolen
Religionsfaget er eit eksistensielt sanningssøkande fag som stiller grunnleggande spørsmål om verdsbilde, menneskesyn og etikk. Det kan ikkje reduserast til eit samfunnsfag.
image-3
Lektorbloggen
Nei til gym som valgfag! Give the students a break!
Vi mener alle elever i norsk videregående skole må ha kroppsøving for å få en pause fra en ellers teoritung hverdag.
Utdanning
Fullføringsreformen: Hegnet om fellesfagene
Mandag 26. april var det muntlig høring om forslaget til fullføringsreform på Stortinget. Lektorlagets leder Rita Helgesen understreket støtte til fullføringsretten, men poengterte blant annet at valgfrihet ikke er et ub...
Lektorbloggen
Ikke gi opp faget mitt
Lærere bruker utestemme i denne debatten av en grunn, skriver lektor Marie Lund Alveberg til statsråd Guri Melby.
Lektorbloggen
Lykkes ikke med reformen om fullføring
Ved å svekke allmennutdanningen så radikalt som regjeringen foreslår, svekkes elevenes grunnlag for å treffe kvalifiserte studievalg. Problemene med frafall kan forskyves fra videregående til høyere utdanning.