Illustrasjonsfoto av noen som gir noen et brev. Foto fra Istock.
Utdanning

Inviterer regjeringen til samarbeidsmøte

Norsk Lektorlag har sammen med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS invitert regjeringen til et samarbeid for å få til en tettere oppfølging av elevene. – For å realisere forventingene til skolen, må de som jobber i skolen ha oppdatert kompetanse, understreker Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
13. januar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Invitasjonen til regjeringen har bakgrunn i myndighetenes økte forventninger til at elevene skal følges opp tettere for å hindre frafall. Man forventer også styrket samhandling mellom kontaktlærerne og laget rundt eleven, og mer tverrfaglighet og dybdelæring. Dette er noen av målene knyttet til fagfornyelsen. 

Trenger oppdatert kompetanse

– For å få realisert forventningene myndighetene har til skolen, trengs det gode systemer for å sikre at personalet i skolen har oppdatert faglig kompetanse. Kompetanseutviklingen må henge sammen med nye krav. Lærere må få tid og rom til kompetanseutvikling for at elevene skal ivaretas og kvalifiseres best mulig, sier Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus. 

– Under den pågående pandemien har rammevilkårene for kompetanseheving i skolen vært drastisk svekket, påpeker hun. 

Vil styrke laget

Partene viser i brevet til tre hovedønsker: 

  • Vi ønsker kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp den enkelte elev 
  • Vi ønsker å styrke laget rundt eleven 
  • Vi ønsker å bygge profesjonelle læringsfellesskap i alle skoler 

Det trengs et felles løft for sikre tettere oppfølging av elevene i norsk skole og å «bygge laget rundt elevene». Med regjeringen på laget i et tettere samarbeid har vi en bedre mulighet til å få på plass ordninger som kan bedre opplæringstilbudet, fremhever partene i brevet.  

Partene i norsk skole er enige om at gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere er et av flere viktige tiltak. Partene vil samarbeide videre for gode ordninger for å rekruttere og beholde kvalifisert personell og for å sikre kvaliteten av opplæringstilbudet. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
etterutdanningfullføringsreformenvidereutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...