Illustrasjonsfoto av noen som gir noen et brev. Foto fra Istock.
Utdanning

Inviterer regjeringen til samarbeidsmøte

Norsk Lektorlag har sammen med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS invitert regjeringen til et samarbeid for å få til en tettere oppfølging av elevene. – For å realisere forventingene til skolen, må de som jobber i skolen ha oppdatert kompetanse, understreker Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
13. januar, 2022

Invitasjonen til regjeringen har bakgrunn i myndighetenes økte forventninger til at elevene skal følges opp tettere for å hindre frafall. Man forventer også styrket samhandling mellom kontaktlærerne og laget rundt eleven, og mer tverrfaglighet og dybdelæring. Dette er noen av målene knyttet til fagfornyelsen. 

Trenger oppdatert kompetanse

– For å få realisert forventningene myndighetene har til skolen, trengs det gode systemer for å sikre at personalet i skolen har oppdatert faglig kompetanse. Kompetanseutviklingen må henge sammen med nye krav. Lærere må få tid og rom til kompetanseutvikling for at elevene skal ivaretas og kvalifiseres best mulig, sier Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus. 

– Under den pågående pandemien har rammevilkårene for kompetanseheving i skolen vært drastisk svekket, påpeker hun. 

Vil styrke laget

Partene viser i brevet til tre hovedønsker: 

  • Vi ønsker kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp den enkelte elev 
  • Vi ønsker å styrke laget rundt eleven 
  • Vi ønsker å bygge profesjonelle læringsfellesskap i alle skoler 

Det trengs et felles løft for sikre tettere oppfølging av elevene i norsk skole og å «bygge laget rundt elevene». Med regjeringen på laget i et tettere samarbeid har vi en bedre mulighet til å få på plass ordninger som kan bedre opplæringstilbudet, fremhever partene i brevet.  

Partene i norsk skole er enige om at gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere er et av flere viktige tiltak. Partene vil samarbeide videre for gode ordninger for å rekruttere og beholde kvalifisert personell og for å sikre kvaliteten av opplæringstilbudet. 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidUtdanning
etterutdanningfullføringsreformenvidereutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Alle elever trenger kvalifiserte lærere
Regjeringen vil ha varig unntak fra kompetansekravene for undervisning for lærere utdannet før 2014. – Dette er en mangel på respekt for elevenes behov for kvalifiserte lærere, sier Norsk Lektorlags l...
Utdanning
Flere fullfører videregående på normert tid
80,5 prosent av dem som begynte på videregående opplæring i 2015, har fullført på normert tid. – Skal vi få enda flere til å fullføre, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiser...
Utdanning
Gjeninnfører fraværsgrensen høsten 2022
Regjeringen gjeninnfører fraværsgrensen fra skolestart. – Det er viktig å gjeninnføre elevplikter som underbygger et godt læringsmiljø, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.