image-8
Foto: Fartein Rudjord
Utdanning

Krever mer penger til videregående

Lektorlaget mener regjeringen må styrke økonomien til videregående opplæring om vi skal lykkes å få flere elever til å fullføre, slik man har som mål med fullføringsreformen.
AVRedaksjonen
08. mars, 2024

Allerede neste uke skal regjeringen starte budsjettarbeidet for 2025. Lektorlaget ber regjeringen styrke overføringene til fylkeskommunene.

– Den pressede fylkesøkonomien går kraftig utover utdanningstilbudet til mange av elevene i videregående skole, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Lektorlaget advarer mot å overse budsjettkrisene mange av landets fylker sliter med.

Overfylte klasserom

Nyhuus viser til at medlemmer melder at det kuttes i fagtilbud over hele landet. Man fyller også opp klassene på studiespesialisering langt over det forsvarlige.

– Vi hører om elevgrupper på 37 elever i en klasse. Da er det vanskelig for lærer eller lektor å gi god individuell oppfølging, sier Nyhuus.

Må løfte etter- og videreutdanning

Fullføringsreformen har som mål at elever skal bli bedre studieforberedte.

– Dette må kobles til krav om dybdekompetanse hos underviserne. Lektorer som møter minstekravene for tilsetting og undervisning, trenger også jevnlig faglig oppdatering. Gode etter- og videreutdanningstilbud vil heve kvaliteten på undervisningen, styrke faglig samarbeid og bidra til å beholde faglige ressurspersoner i skolen, sier Nyhuus.

Lektorlaget ber regjeringen sørge for at også lektorer som tilfredsstiller minstekravene til kompetanse, får nødvendig faglig påfyll.

Flere studieplasser på PPU

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere og lektorer i skolen, og i deler av landet er mangelen kritisk.

Lektorlaget ber regjeringen øke antall studieplasser på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– PPU kvalifiserer akademikere med fagkompetanse for undervisning etter kun ett års utdanning. Mange står flere år i kø for å få tatt PPU for å kvalifisere seg, viser Nyhuus til.

Også videregående trenger skolebøker

Faglærere må ha en reell mulighet til å velge mellom papirbaserte og digitale læremidler i undervisningen.

– Fjorårets tilskudd til innkjøp av skolebøker gjaldt kun grunnskolen og rakk knapt til én bok til hver elev. Tilskuddet må økes kraftig dersom lærer skal ha mulighet til å velge mellom digitale læremidler og lærebøker for sine elever. Regjeringen må øke tilskuddet til innkjøp av skolebøker i grunnskolen – og utvide ordningen til videregående opplæring. Også videregående-elever trenger skolebøker, sier Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
budsjettfullføringsreformenlæremidlervideregående skole

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Tiltak skal hindre eksamenskaos
Utdanningsdirektoratet foreslår tiltak som skal sikre en god gjennomføring av eksamen. – Vi forventer at de involverer oss som underviser og har god fremdrift i arbeidet videre, sier Lektorlagets lede...
Nyheter
Hvem skal utdanne fremtidens barn og unge?
Mange mener mye om hva som er viktig for god læring. Oppsiktsvekkende mange glemmer den viktigste faktoren: kvalifiserte lektorer og lærere i alle klasserom.
Utdanning
Ønsker mobilregulering velkommen
– Utdanningsdirektoratets anbefaling om streng regulering av mobilbruk i undervisningen er noe Lektorlaget ønsker velkommen. Vi som underviser må tas med i diskusjonen når dette skal implementeres på ...