image-10
Arbeid

Lektorlaget utfordrer ny regjering til å legge mer penger i skolen

Forslaget til statsbudsjett følger opp fullføringsreformen med over 800 millioner kroner til tiltak som skal bidra til at 9 av 10 skal fullføre videregående. Samtidig er det ikke satt av penger til nye læremidler. – Fagfornyelsen er godt i gang, men svært mange mangler læremidler, sier Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
13. oktober, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Presentert: Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og finansminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Vi vet at budsjettkuttene i fylker og kommuner går hardt utover innkjøp av oppdaterte læremidler. Vi utfordrer den nye regjeringen til å ta grep i statsbudsjettet slik at fagfornyelsen får virke slik den er ment: Å gi god læring, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

800 millioner til fullføringstiltak

Kunnskapsminister Guri Melby sier Solberg-regjeringen har lagt inn penger til tiltak som skal få flere til å bestå og fullføre videregående skole.

– I statsbudsjettet for 2022 følger regjeringen opp (fullførings)reformen, med over 800 millioner kroner til ulike tiltak for å nå målet om at ni av ti skal fullføre. Regjeringen foreslår også 240 millioner til å ta igjen tapt læring og fortsetter satsingen på å videreutdanne lærere, sier Melby i en pressemelding.

Den avtroppende regjeringen legger opp til å bruke 84 milliarder kroner mindre av oljefondet enn i forrige statsbudsjett fordi pandemien nå skal være over. Sammenligner man med 2019, året før koronakrisen, er oljepengebruken fortsatt vesentlig høyere enn den har vært tidligere, skriver TV 2.

Skoleeier kutter i læremidler

Tall viser at bare halvparten av elevene i videregående opplæring får læremidler til de nye læreplanene. Likevel har ikke Solberg-regjeringen adressert dette i budsjettet. Melby understreker overfor Lektorlaget at hun mener penger til nye læremidler allerede er en del av rammetilskuddet til fylkene.

-Våre medlemmer forteller en annen historie: Det kuttes i skolebudsjettene, noe som går direkte utover læremidlene. Vi hører om skoler hvor man baserer seg på «gratis» digitale læremidler uten å konsultere faglæreren eller vurdere fysiske læremidler. Det kuttes også på utstyrssiden, påpeker Helgesen.

Ekstra naturfag og flere videreutdanningsplasser

Regjeringen har også blant annet:

  • Satt av 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag.
  • Foreslått å styrke videreutdanningsordningen for grunnskolelærere med 370 plasser, hovedsakelig i spesialpedagogikk.
  • Foreslått å bruke 1,7 milliarder kroner i 2022 til videreutdanning for lærere og skoleledere. Det gir rom for å tilby 5000 nye videreutdanningsplasser fra høsten 2022.
  • Foreslått å trappe opp satsingen på karriereveier for lærere og vil bruke 272 millioner kroner på dette i 2022.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fullføringsreformenlæremidlerpolitikk

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...