image-4
Arbeid

Lektorlaget utfordrer ny regjering til å legge mer penger i skolen

Forslaget til statsbudsjett følger opp fullføringsreformen med over 800 millioner kroner til tiltak som skal bidra til at 9 av 10 skal fullføre videregående. Samtidig er det ikke satt av penger til nye læremidler. – Fagfornyelsen er godt i gang, men svært mange mangler læremidler, sier Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
13. oktober, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Presentert: Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og finansminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– Vi vet at budsjettkuttene i fylker og kommuner går hardt utover innkjøp av oppdaterte læremidler. Vi utfordrer den nye regjeringen til å ta grep i statsbudsjettet slik at fagfornyelsen får virke slik den er ment: Å gi god læring, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

800 millioner til fullføringstiltak

Kunnskapsminister Guri Melby sier Solberg-regjeringen har lagt inn penger til tiltak som skal få flere til å bestå og fullføre videregående skole.

– I statsbudsjettet for 2022 følger regjeringen opp (fullførings)reformen, med over 800 millioner kroner til ulike tiltak for å nå målet om at ni av ti skal fullføre. Regjeringen foreslår også 240 millioner til å ta igjen tapt læring og fortsetter satsingen på å videreutdanne lærere, sier Melby i en pressemelding.

Den avtroppende regjeringen legger opp til å bruke 84 milliarder kroner mindre av oljefondet enn i forrige statsbudsjett fordi pandemien nå skal være over. Sammenligner man med 2019, året før koronakrisen, er oljepengebruken fortsatt vesentlig høyere enn den har vært tidligere, skriver TV 2.

Skoleeier kutter i læremidler

Tall viser at bare halvparten av elevene i videregående opplæring får læremidler til de nye læreplanene. Likevel har ikke Solberg-regjeringen adressert dette i budsjettet. Melby understreker overfor Lektorlaget at hun mener penger til nye læremidler allerede er en del av rammetilskuddet til fylkene.

-Våre medlemmer forteller en annen historie: Det kuttes i skolebudsjettene, noe som går direkte utover læremidlene. Vi hører om skoler hvor man baserer seg på «gratis» digitale læremidler uten å konsultere faglæreren eller vurdere fysiske læremidler. Det kuttes også på utstyrssiden, påpeker Helgesen.

Ekstra naturfag og flere videreutdanningsplasser

Regjeringen har også blant annet:

  • Satt av 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag.
  • Foreslått å styrke videreutdanningsordningen for grunnskolelærere med 370 plasser, hovedsakelig i spesialpedagogikk.
  • Foreslått å bruke 1,7 milliarder kroner i 2022 til videreutdanning for lærere og skoleledere. Det gir rom for å tilby 5000 nye videreutdanningsplasser fra høsten 2022.
  • Foreslått å trappe opp satsingen på karriereveier for lærere og vil bruke 272 millioner kroner på dette i 2022.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fullføringsreformenlæremidlerpolitikk

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.