Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget. Bilde.
Arbeid

Sett av mer til videreutdanning

– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
AVRedaksjonen
19. oktober, 2023

Torsdag 19. oktober var det muntlig høring i Stortingets utdanningskomité om forslaget til statsbudsjett for 2024.

Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus understreket hvor viktig kompetente lærere er for fellesskolen.

– Kompetente lærere med fordypning i fagene de underviser i, er den viktigste innsatsfaktoren for en god fellesskole. Faglig kunnskap bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, sa hun.

Det er bred politiske enighet om at alle elever skal fullføre både grunnskole og videregående opplæring, og opplæringen skal være både variert og praktisk. Dette målet fordrer gode fagkunnskaper hos faglærer, påpekte Nyhuus.

Tallenes tale om kompetanse

Tallene viser at det er langt til målet.

– Tall fra SSB viser at rundt halvparten av dem som underviser i mat og helse og kunst- og håndverk har ingen studiepoeng i faget. Det øremerkes til mer praktisk utstyr, mens kravene til faglærere uteblir, sa Nyhuus.

Hun minnet om at nye læreplaner og fullføringsreformen stiller i praksis økte krav til alle lærerne.

– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, sa hun.

Veiledning av nye lektorer – også i videregående

–Det er bra at det i grunnskolen er avsatt 68 millioner til veiledning av nyutdannede nytilsatte. Men det er også nyutdannede nytilsatte i videregående opplæring. Vi ber om at Stortinget sørger for at det avsettes midler også til dem, sa Nyhuus.

Lektorlaget har også kjempet for sensorenes arbeidsbetingelser i mange år, og Nyhuus ga sin støtte til forslaget om å øke timesatsen for sensur av sentralgitt eksamen.

– Men sett i lys av utfordring med å rekruttere til sensoroppdrag, bør denne posten styrkes ytterligere, la hun til.

Til slutt minnet Nyhuus komiteen om at også de studieforberedende utdanningsprogrammene må styrkes som del av fullføringsreformen:

– Vi støtter midler til fullføringsreformen som er knyttet til yrkesfag. Men husk at halvparten av elevene velger studieforberedende utdanningsprogram. Midler til studieforberedende utdanningsprogram uteblir, år etter år. Vi savner midler til forsterket opplæring. Også elevene på studieforberedende program må ivaretas, avsluttet Nyhuus.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
fullføringsreformenkompetansesensorvidereutdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer
– Lektorlaget har lykkes å få på plass tydeligere prinsipper for hvordan såkalt teknisk undertid skal håndteres for å gi mer forutsigbar arbeidstid. Dette er viktig for medlemmene våre, sier Helle Chr...
Arbeid
Enighet med KS om hovedavtale
Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
Arbeid
Krever kompensasjon for stadig større klasser
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lek...