image-3
Lektorbloggen

Nei til gym som valgfag! Give the students a break!

Vi mener alle elever i norsk videregående skole må ha kroppsøving for å få en pause fra en ellers teoritung hverdag.
AVKjersti Mordal Moen, Marte Amundsen og Ida Storberget, professor og høgskolelektorer
20. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Eide og Leirhaug spør i et innlegg på forskning.no «Hva kan skje om kroppsøving blir valgfag?». Her løfter de frem mange viktige momenter, blant annet at konsekvensene for folkehelsen kan bli svært uheldig, både psykisk og fysisk. Eide og Leirhaug argumenterer for at kroppsøvingsfaget skal bidra til å gjøre elevene i stand til å ta gode valg for eget liv og helse – hva skjer når dette grunnlaget blir borte?

Dette er et komplekst spørsmål å besvare, og det er ikke vår intensjon i dette blogginnlegget. Vi vil heller bringe inn et annet perspektiv i debatten om hvorfor kroppsøving ikke bør bli et valgfag; vi mener alle elever i norsk videregående skole må ha kroppsøving for å få en pause fra en ellers teoritung hverdag.

Banne i kirka sier du? Kroppsøvingsforskere har hatt et årelangt fokus på å forfekte kroppsøving som et læringsfag, og nå dette, kroppsøving som pause? Vel, vårt innspill er selvsagt tuftet på forskning. For det første viser vår egen nasjonale kartleggingsstudie at elevene selv opplever faget som en pause fra en ellers teoritung skolehverdag.

I en nylig utgitt artikkel har tre forskere ved Nord universitet og NTNU sett nærmere på hva denne pausen kroppsøving egentlig rommer. De finner at elevene mener at de gjennom pausen får fysisk aktivitet og morsomme aktiviteter i skolehverdagen sammen med venner. Det må jo være bra tenker vi. Videre fant de at elevene i denne pausen også lærte noe om helse, livstil og kritisk tenkning om idrett i samfunnet. Med andre ord, pausen kroppsøving bidrar til læring både sosialt og faglig. I lys av dette vil vi karakterisere pausen i kroppsøvingsfaget som en pause med substans, og spør derfor om det egentlig er så farlig at faget omtales og oppleves som en pause? Kanskje er det nettopp det at faget oppleves som en pause som gjør kroppsøving viktig for ALLE elevene i videregående skole? Vi mener dette er spørsmål som kan bidra til å nyansere diskusjonen rundt kroppsøving som valgfag. Hvorfor bør ikke kroppsøving bli valgfritt? Jo, fordi:

Videregående skole er for mange elever blitt et evig jag etter gode karakterer i tunge og krevende teorifag, som for noen oppleves som et evig stress og mas. Lærerprofesjonens etiske råd har faktisk fremhevet denne problematikken i en egen Youtube-film, så det kan se ut som at dette er noe myndighetene er klar over. Vi mener faktisk at det nettopp er elever i videregående skole som kanskje trenger denne pausen som kroppsøving kan gi mest, og vi er redd denne elevgruppen vil ende opp med å velge bort faget (pausen) fordi de heller MÅ velge de tunge fagene i jaget etter å holde alle muligheter for fremtiden åpne.

Et annet poeng er at den valgfriheten som foreslås kan føre til at elever som har negative erfaringer fra kroppsøvingsfaget fra barne- og ungdomstrinnet, eller et problematisk forhold til egen kropp og til helse og bevegelse, kan komme til å velge bort faget til fordel for andre fag. Vi mener at kroppsøving tilrettelagt på en god pedagogisk måte kan bidra til at nettopp disse elevene får bedre erfaringer med å være i bevegelse, samt blir utfordret til kritisk refleksjon om nettopp de nevnte tematikker.

Kort oppsummert; Pausen kroppsøving gir muligheter for både gode opplevelser og læring i den videregående skole. Så vårt budskap er: Behold kroppsøving som obligatorisk fag. Give the students a break!

Dette innlegget ble først publisert 20. mai 2021 på forskning.no

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
fullføringsreformenkroppsøvingvalgfag

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.