Fem elever sitter i en grå steintrapp. Bilde.
Utdanning

Etablerer Råd for studieforberedende

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Råd for studieforberedende utdanningsprogram. – Vi er svært glade for at rådet nå er etablert og i gang. Vi har tro på at rådet vil bidra til å sette videregående og studieforberedende høyt på den politiske dagsordenen, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
08. mars, 2023

Nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram skal være et rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter, og er et konkret tiltak fra fullføringsreformen. Rådet skal ivareta alle fagområder i utdanningsprogrammene, og bidra i videre utvikling av de studieforberedende utdanningsprogrammene.  

– Norsk Lektorlag setter pris på at studieforberedende utdanningsprogram endelig er i fokus. Det har skjedd mye i videregående opplæring siden forrige strukturendring, Reform 94. Det må rådet ta med seg inn i arbeidet som et premiss, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

7. mars var rådets første møte. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å lede rådet og være sekretariat for det.

Nyhuus er oppnevnt som medlem i rådet, og fagpolitisk sjef i Norsk Lektorlag Wenche Rasen Bakkebråten er hennes personlige vara.

Skal se på fag- og timefordeling

Fullføringsreformen kan føre til nye utdanningsprogrammer i videregående skole. Hvilke fag som blir fellesfag og programfag, og hvilket timetall ulike fag får innenfor ulike utdanningsprogram, skal avklares i årene som kommer.

– Fullføringsreformen har som mål blant annet å bedre studieforberedtheten hos elevene og mer avansert fordypning i programfag. Noe av det første rådet skal diskutere, er prosessen for gjennomgangen av fag- og timefordeling. Dette er svært viktig både for selve strukturen i videregående opplæring og også for våre medlemmer som jobber i videregående, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag har støttet at man skal gå gjennom fag- og timefordelingen, og at fellesfagene gjennomgås med tanke på sluttkompetanse for to distinkte løp i yrkesfag og studieforberedende.

– Videregående opplæring er en sentral del av den norske fellesskolen. En bred allmenndannelse må fortsatt være del av den generelle studiekompetansen. Den fanen vil vi i Lektorlaget fortsette å holde høyt i tida framover, legger Nyhuus til.

Rådet skal bidra til å utvikle studieforberedende

Rådet skal være en nasjonal arena for å dele kunnskap og gi nasjonale utdanningsmyndigheter råd og støtte for utviklingen av studieforberedende utdanningsprogram. Rådet skal ivareta alle fagområder innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene og se disse i et helhetlig perspektiv.

Rådets skal:

  • være rådgivende, overordnet og strategisk.
  • gi råd i prosesser knyttet til gjennomgang og utvikling av studieforberedende tilbudsstruktur, fag- og timefordeling, og krav til studiekompetanse.
  • gi råd i prosesser knyttet til læreplanutvikling og vurdering på et overordnet nivå.
  • gi råd om hvordan få en bedre overganger i utdanningsløpet, særlig fra videregående opplæring til høyere utdanning.
  • bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om hvilken kompetanse som gjør elevene forberedte til høyere utdanning.
  • bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om de studieforberedende utdanningsprogrammene.
  • være et bindeledd mellom utdanningsmyndighetene, studieforberedende videregående opplæring og universitets- og høgskolesektoren, og bidra til en åpen dialog og gjensidig informasjonsflyt og erfaringsdeling.
  • gi vurderinger og råd knyttet til relevante saksområder, både i tilknytning til oppgaver som er delegert Utdanningsdirektoratet og oppgaver som kommer til endelig beslutning i Kunnskapsdepartementet etter behandling i Utdanningsdirektoratet.
  • bidra i andre aktuelle prosesser knyttet til studieforberedende utdanningsprogram og det å være studieforberedt.
  • vurdere behov for, og foreslå midlertidige arbeidsgrupper som kan bistå rådet i enkeltsaker.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fullføringsreformen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...