arbeidstidsavtale

Arbeidstidsforhandlinger i havn
Arbeid
Enighet om ny arbeidstidsavtale i KS
Undervisningspersonale i KS har fått ny arbeidstidsavtale som i praksis gjelder fra 1. august. – Norsk Lektorlag har fått gjennomslag for blant annet mer fleksibel arbeidstid og en presisering av at undervisning er kjern...
image-9
Arbeid
Spørsmål og svar om ny arbeidstidsavtale i KS
Januar 2022 ble det enighet om en ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i KS. Her finner du spørsmål og svar om den nye avtalen.
image-6
Arbeid
Pause i arbeidstidsforhandlingene
KS og lærerorganisasjonene satt hele mandag 13. desember sammen i forhandlinger om SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen. I lys av smittesituasjonen og de varslede innstrammingene i tiltak fra regjeringen, ble partene i går kvel...
image-6
Arbeid
Arbeidstidsforhandlinger i gang: Tid til undervisningsrettet arbeid
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet tirsdag 23. november. – Det viktigste for Norsk Lektorlag er å få på plass en ny avtale som styrker lektorenes autonomi og fleksibilitet, sier Helle Christin Nyhuus. ...
image-8
Lektorbloggen
Spesielle tider krever spesielle avtaler
Dagens arbeidstidsavtale fanger ikke opp merarbeidet og den belastningen lærerne har stått i, og fortsatt står i, over lang tid.
image-8
Lektorbloggen
Skrot arbeidstidsavtalen
Det er meningsløst både å kalle lønnsarbeid for dugnad og kreve tilstedeværelse av en fri yrkesgruppe, mener Liv Cathrine Krogh.
Arbeid
– Arbeidsgiverne vil ikke være konkrete
Lektorlaget er overrasket etter dagens møte med KS. – Arbeidsgiverne vil ha ulne og utydelige løsninger, det er det siste slitne lærere trenger nå. Men vi gir oss ikke, sier Rita Helgesen
Arbeid
Lektorlaget kjemper for korona-betaling
Lektorer har over tid jobbet en ekstra dag hver uke uten betaling. Fredag ble Lektorlagets initiativ om å kompensere lærernes koronaarbeid lagt frem for KS.
Arbeid
Lektorlaget: Nå må vi ha en korona-avtale
Lektorlaget har bedt KS om møte for å ta opp lærernes arbeidssituasjon. - Arbeidstidsavtalen fungerer ikke under korona, sier leder Rita Helgesen.