arbeidstidsavtale

image-9
Arbeid
Pause i arbeidstidsforhandlingene
KS og lærerorganisasjonene satt hele mandag 13. desember sammen i forhandlinger om SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen. I lys av smittesituasjonen og de varslede innstrammingene i tiltak fra regjeringen, ble partene i går kvel...
image-1
Arbeid
Arbeidstidsforhandlinger i gang: Tid til undervisningsrettet arbeid
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet tirsdag 23. november. – Det viktigste for Norsk Lektorlag er å få på plass en ny avtale som styrker lektorenes autonomi og fleksibilitet, sier Helle Christin Nyhuus. ...
image-6
Lektorbloggen
Spesielle tider krever spesielle avtaler
Dagens arbeidstidsavtale fanger ikke opp merarbeidet og den belastningen lærerne har stått i, og fortsatt står i, over lang tid.
image-3
Lektorbloggen
Skrot arbeidstidsavtalen
Det er meningsløst både å kalle lønnsarbeid for dugnad og kreve tilstedeværelse av en fri yrkesgruppe, mener Liv Cathrine Krogh.
image-4
Arbeid
– Arbeidsgiverne vil ikke være konkrete
Lektorlaget er overrasket etter dagens møte med KS. – Arbeidsgiverne vil ha ulne og utydelige løsninger, det er det siste slitne lærere trenger nå. Men vi gir oss ikke, sier Rita Helgesen
image-9
Arbeid
Lektorlaget kjemper for korona-betaling
Lektorer har over tid jobbet en ekstra dag hver uke uten betaling. Fredag ble Lektorlagets initiativ om å kompensere lærernes koronaarbeid lagt frem for KS.
Arbeid
Lektorlaget: Nå må vi ha en korona-avtale
Lektorlaget har bedt KS om møte for å ta opp lærernes arbeidssituasjon. - Arbeidstidsavtalen fungerer ikke under korona, sier leder Rita Helgesen.
Lektorbloggen
Oslo favoriserer de store
Å nekte Lektorlaget og andre organisasjoner formell forhandlingsrett er et alvorlig demokratisk problem, skriver David Løvbræk og Knut Landet.
Arbeid
Arbeidstidsavtalen forlenges uten endringer
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS 2213 forlenges uten endringer ut 2021. Norsk Lektorlag ville ha slutt på timekuttene, men ble ikke hørt.