image-0
Arbeid

Arbeidstidsforhandlinger i gang: Tid til undervisningsrettet arbeid

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet tirsdag 23. november. – Det viktigste for Norsk Lektorlag er å få på plass en ny avtale som styrker lektorenes autonomi og fleksibilitet, sier Helle Christin Nyhuus. Hun leder forhandlingene på vegne av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
23. november, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Tirsdag 23. november startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213.

– Våre medlemmer erfarer at de har en krevende arbeidshverdag. De jobber med elevene både faglig og sosialt. Medlemmene er opptatt av at de skal ha en arbeidstidsavtale som både ivaretar det fysiske arbeidsmiljøet og den faglige utviklingen, sier første nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus som leder forhandlingene.

Nyhuus viser videre til at pandemien har hatt store konsekvenser for undervisningspersonalets arbeidstid og belastning.

– Vi trenger en egen sikring for ekstraordinære situasjoner, men erfaringen viser at lærere og lektorer jobber godt hjemmefra, og bør vises større grad av tillit, sier hun.

– Det er på tide å fornye arbeidsavtalen slik at den er i tråd med endringene i samfunnets ellers. Norsk Lektorlag krever en avtale der det kommer helt tydelig frem at undervisning er kjerneoppgaven i skolen og at det bør legges til rette for mer lokalt handlingsrom, sier Nyhuus.

På bildet fra venstre: Tonje Leborg, Helle Christin Nyhuus og Else Leona McClimans.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.