image-9
Arbeid

Arbeidstidsforhandlinger i gang: Tid til undervisningsrettet arbeid

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet tirsdag 23. november. – Det viktigste for Norsk Lektorlag er å få på plass en ny avtale som styrker lektorenes autonomi og fleksibilitet, sier Helle Christin Nyhuus. Hun leder forhandlingene på vegne av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
23. november, 2021

Tirsdag 23. november startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213.

– Våre medlemmer erfarer at de har en krevende arbeidshverdag. De jobber med elevene både faglig og sosialt. Medlemmene er opptatt av at de skal ha en arbeidstidsavtale som både ivaretar det fysiske arbeidsmiljøet og den faglige utviklingen, sier første nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus som leder forhandlingene.

Nyhuus viser videre til at pandemien har hatt store konsekvenser for undervisningspersonalets arbeidstid og belastning.

– Vi trenger en egen sikring for ekstraordinære situasjoner, men erfaringen viser at lærere og lektorer jobber godt hjemmefra, og bør vises større grad av tillit, sier hun.

– Det er på tide å fornye arbeidsavtalen slik at den er i tråd med endringene i samfunnets ellers. Norsk Lektorlag krever en avtale der det kommer helt tydelig frem at undervisning er kjerneoppgaven i skolen og at det bør legges til rette for mer lokalt handlingsrom, sier Nyhuus.

På bildet fra venstre: Tonje Leborg, Helle Christin Nyhuus og Else Leona McClimans.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...