image-5
Arbeid

Arbeidstidsforhandlinger i gang: Tid til undervisningsrettet arbeid

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet tirsdag 23. november. – Det viktigste for Norsk Lektorlag er å få på plass en ny avtale som styrker lektorenes autonomi og fleksibilitet, sier Helle Christin Nyhuus. Hun leder forhandlingene på vegne av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
23. november, 2021

Tirsdag 23. november startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213.

– Våre medlemmer erfarer at de har en krevende arbeidshverdag. De jobber med elevene både faglig og sosialt. Medlemmene er opptatt av at de skal ha en arbeidstidsavtale som både ivaretar det fysiske arbeidsmiljøet og den faglige utviklingen, sier første nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus som leder forhandlingene.

Nyhuus viser videre til at pandemien har hatt store konsekvenser for undervisningspersonalets arbeidstid og belastning.

– Vi trenger en egen sikring for ekstraordinære situasjoner, men erfaringen viser at lærere og lektorer jobber godt hjemmefra, og bør vises større grad av tillit, sier hun.

– Det er på tide å fornye arbeidsavtalen slik at den er i tråd med endringene i samfunnets ellers. Norsk Lektorlag krever en avtale der det kommer helt tydelig frem at undervisning er kjerneoppgaven i skolen og at det bør legges til rette for mer lokalt handlingsrom, sier Nyhuus.

På bildet fra venstre: Tonje Leborg, Helle Christin Nyhuus og Else Leona McClimans.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...