image-10
Arbeid

Arbeidstidsforhandlinger i gang: Tid til undervisningsrettet arbeid

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet tirsdag 23. november. – Det viktigste for Norsk Lektorlag er å få på plass en ny avtale som styrker lektorenes autonomi og fleksibilitet, sier Helle Christin Nyhuus. Hun leder forhandlingene på vegne av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
23. november, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Tirsdag 23. november startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213.

– Våre medlemmer erfarer at de har en krevende arbeidshverdag. De jobber med elevene både faglig og sosialt. Medlemmene er opptatt av at de skal ha en arbeidstidsavtale som både ivaretar det fysiske arbeidsmiljøet og den faglige utviklingen, sier første nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus som leder forhandlingene.

Nyhuus viser videre til at pandemien har hatt store konsekvenser for undervisningspersonalets arbeidstid og belastning.

– Vi trenger en egen sikring for ekstraordinære situasjoner, men erfaringen viser at lærere og lektorer jobber godt hjemmefra, og bør vises større grad av tillit, sier hun.

– Det er på tide å fornye arbeidsavtalen slik at den er i tråd med endringene i samfunnets ellers. Norsk Lektorlag krever en avtale der det kommer helt tydelig frem at undervisning er kjerneoppgaven i skolen og at det bør legges til rette for mer lokalt handlingsrom, sier Nyhuus.

På bildet fra venstre: Tonje Leborg, Helle Christin Nyhuus og Else Leona McClimans.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...