Arbeidstidsforhandlinger i havn
Arbeid

Enighet om ny arbeidstidsavtale i KS

Undervisningspersonale i KS har fått ny arbeidstidsavtale som i praksis gjelder fra 1. august. – Norsk Lektorlag har fått gjennomslag for blant annet mer fleksibel arbeidstid og en presisering av at undervisning er kjerneoppgaven for våre medlemmer, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
17. januar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Foto fra inngåelsen av avtalen: Til venstre Hege Mygland, direktør Arbeidsliv/forhandling i KS. Til høyre Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

– Arbeidstidsavtalen er den viktigste særavtalen for våre medlemmer. Det var på høy tid å fornye avtalen slik at den er mer på linje med endringene ellers i arbeidslivet og utviklingen i skolen. I vårt krav har vi særlig vært opptatt av å få på plass en avtale som gir rom for mer fleksibel arbeidstid, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus. 

Forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale (SFS 2213) som regulerer arbeidstiden for undervisningspersonale i kommunal sektor, startet 23. november 2021. Fredag 14. januar 2022 kom arbeidstidsavtalen på plass. Avtalen er forbundsvis, det vil si at den er mellom KS og Norsk Lektorlag. Likelydende avtale ble gjort mellom KS og de andre lærerorganisasjonene.

Avtalen gjelder i praksis fra 1. august 2022 når det nye skoleåret starter.

Mer fleksibilitet

Den nye avtalen åpner for at man ved lokale forhandlinger ved den enkelte skole kan få ordninger hvor oppgavene bestemmer hvor og når man arbeider. 

– Vi er fornøyde med at avtalen tydeliggjør at det er oppgavenes art som bestemmer hvor og når arbeidet gjøres. Det har vært viktig for oss at den sentrale arbeidstidsavtalen klart signaliserer stor fleksibilitet ut fra lokale behov, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag har vært opptatt av å sørge for at undervisningspersonalets arbeidstid skal sikre best mulig undervisning. 

– I den nye avtalen er det presisert at undervisning er kjerneoppgaven i skolen. Det står også at lærere må få tid og rom til å forberede undervisningen både individuelt og i fellesskap. Dette er svært viktig fordi våre medlemmer forteller at de bruker stadig mer tid på arbeid som ikke er knyttet til undervisning, sier Nyhuus.

Øker tidsressurs og kontaktlærerressurs

Videre er tidsressursen i videregående skole økt, og kontaktlærerressursen i grunnskolen. Det er viktig at våre tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt er med på å drøfte fordelingen av tidsressursen ved den enkelte skole, for at også kontaktlærere i videregående skole gis mer tid til å være kontaktlærer.

– Det står også presisert i den nye avtalen at innhold i planleggingsdager skal drøftes med tillitsvalgte. Dette er gledelig. Vi vet at mange av våre tillitsvalgte har slitt med å få reell medbestemmelse i innholdet i planleggingsdagene. Med denne tydeliggjøringen vil det være lettere, sier Nyhuus.

– Vi har kommet et stykke på vei i denne forhandlingen, og fått innfridd viktige krav som danner et godt grunnlag for en videre modernisering av avtalen. Det vil vi jobbe videre med i neste avtaleperiode, legger hun til.

Les spørsmål og svar om avtalen

Norsk Lektorlag forventer at det vil bli mange spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte om den nye avtalen. Vi har derfor laget spørsmål og svar om avtalen:

– Vi skal sette i gang flere tiltak for å sørge for at våre medlemmer får den informasjonen de trenger, sier Nyhuus.

Avtalen gjelder i praksis fra 1. august 2022.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...